California Digital Newspaper Collection
powered by Digital Library Consulting
A Freely Accessible Repository of Digitized California Newspapers from 1846 to the Present
California Digital Newspaper Collection > Daily Alta California > 12 October 1882 > Page 4

Daily Alta California, Volume 34, Number 11860, 12 October 1882 — Page 4 PDF PDF (5.30 MB)

This text was automatically generated using Optical Character Recognition (OCR) software. OCR enables searching of large quantities of full-text data, but it is not 100% accurate. The level of accuracy depends on the print quality of the original publication and its condition at the time of microfilming. Publications with poor quality paper, small print, mixed fonts, multiple column layouts or damaged pages may have poor OCR accuracy.

Correct this text to improve its search and retrieval by other users of the CDNC.


jßatlD §& (fcalitoiiu. . 1-t.nn *t tk* »*a VSBSMSS* Mai una m •sees' 1 ova *Js'i«« I «r« kaMcnuMi • mmmmy% VAWMUMB .... • - W A. VPMW*W

tiaa muwlme .Tbnntlay, Od. IC.

FINANCIAL AND COMMERCIAL

omen, vr «■» »x»* C*u»eßanA.J ""'ThTii - October U. UH. ( arc* iou. Oombb xi._nii»»e»al_«J»»rUa«. alxti^ay bill*, «.l»4; -»-,*« BUTetbar»,.lU*« par oew aae. atoiMr, 4S». Man* and iisii **— " trnjar Uiiitißßisaai -MB, OBltau esstn gnats. «»»s lUIaM - lie— Ulisiif ae. I«>% Wenani Utusa •»•«. Paolac Mall. *S\. Oragoa Ha«»»tiaii. ahi I Bond*. MM.,, Mortti Paotac antaraad, 40 V, ; asafsusa. M*«. batr.Tnnt.el.4*. tusnaasnsa, U( Lass law*. HI ■rwlortOaßlrat.lJlH ■*»..**%. Bt.Paal, It* Orauon Uaproretßttrt, «*%; *» Maaas. 87. !-,,,— ■•• QaMkaUTer.ei*. *— •"I**** 1. "*"* Fargo * 00. IK Oana Faette, 1081, ; *V> Bodo», Ut. Oantxal PMtae. »1»«.. do Bond*. 114. Dearer aatd Has ttesaa* 641, . ueoerai Mnsral OTbaat am, »1 0» an ; 1 . esa, October, tl us. November; (I lilt Dssseißsr. guaas awaadj U«UI|4. Wool, Dane., am. r a) — t> * uarrj, l««10c; railed, laeM-K Fall OUp, 16t>M*; Barry, llwltc aeaar. quiet; Oobe •*ac; orasaad S4»c, Yellow C else Qolckallvar. 3»f,c Borax, Ualttorala raansn iat,c. HisbwiD** $1 M, | is---- Oil steady, Mo. Oslntn, Me. Laid Oil. tl 04. Tallow, t»c. Main, U 07*.. Uaao f>k>< fY*l»*»to»l*H«%eab*cfoot;4lod*ad weight. «7 cow,. • too. Opnn. »4 ii. 4)aleaß* $3 ett>9 «i. American, retroleoja, Colted Pip. LIB*. attkC Ore*. %-><•. ■**»-«- i ***< Bops, Ufaar. 70aJ724»e *<* a»w. Beßaed Copper. „„■ j_ _ mujhisi. I' •>-.- ■ aasnaliaiiTtn. 94i»c. CaUCi.OO. Oiiinaa* ]i._ayaaat QOlet,' laralsr. JU\c easi.. MS October, •«%■■ ■oTsnaar, 9t%e Deoamber; •Tttciaaetry Baa. »7c cast, eprlog, *ti»' oaan. Barley, otc October; Me November. Feed, 68c caeh; ■Mac October. set,' Mi nitsr. ooni eteady, tic net _ SB%a October; cci, *JoTeßibar. Perk sandy. $21 caeh: 631 Oetoaer; tao 771, aWranaar Lar. •nad;.*!-. aaaa IIS October. *1. IE si ant anas at. Bia*. •lisas*. $11 October; $11 «l» Ksisaaaar. ; Wlueaw} , $1 It.

ay. LOCIS.

OcxoaSß ll._» beat. 1-'<- t bwbel, — ' M V Oetobar; *i*,c HoTember; ■%• December; :<;\. •sbsat> Harkat nrmer. • oncnoxATt. Oonaaa il_»tu»ke», — - — ■ cuady: Higb«rtan.*il7 CombtaaUon sate. 01 finished gradea war* aaaa» an ta* Sana of tl IT. BAUIVOBa. Ooroau 11 ajTtaT- 1 Ooppar. 4 u.t. 1 •»*<: Las* MhwX'H' KMBwa. juimi 11 lulled atasaa Bond*. 4).*, lltsi «*. n*ni aUnaesd «*, 103%. silver . ■ IMS. U,.i 1 100 16-1 C for naa »y. 101 *>ie for account, tjaafc sate, t par cant. Hope— liew crop, £20 V cwt. ■ m— (on* la*o the Bank of Finland. £l»,O00. ajaaaaaaaW ri m 11 am 11.— Whaat, Oallfomaa aTaaaa* white, t* MMIS M • etl; Umllfomla Club, n S4a4Ms «d: Baa Wonsn klsna« •■ *44>iue Od, Bad Winter, nuaaiuo riiatlf oargoea, *— Oargve* on paaaage and for anipment. firmer. Oalifomla cartSMS OS coa»t, 44s Ot ■ tOO sn. jast aliipped, ads «d; assrly an. 441 ud. Mark Lane, steadT. Priiditirirt dell. Oon. inn, ts «d «i etl lor old mixed aveatarn. Oottoe _ Firm. Pjltsli. (;il.ie : Orlean*. '.. Halaa, 10.0OU bale*.

Local tasiiMß, moaey sad Exchange <jaoutlon« anattollowt: fttaadard ITianri _ o*l taaswan DoUan MM**. u<>id Ban .* cue par Batued Kilear. »vv cent dieoount I: I ;*:.' iuadon— Beukare .»-aa» BJ1«. peocew dollar 4 ■■«•.-, bukiu -llauiLk AHtllf. lliul'V. htWrf***' "^ V^kn^mw^ c tMiot -Usab Premium -■• Maw Van-Til mstl Taaaalaaa »-* atcaay at ii.iiim. aankl. per annum 7«a\UaauaatoieJ Wat. |iruw . 6<sf (jaii nan — **>.' 4Jailloaui ami aacaritia* «•: ca*t*)m* Hetalpta. TIM engbang raoalplt Horn October IM to datr ware v (allow*: OnnvOnn* rKNipM yeaterdag *•■■.";'. W ESS r«>uned .--■■ 97 Tata! »• October lit .«M .-.- C 4 OnrraatiiMMllng tisac aaat tear 42Z.1U 3?

cefirtlal Kate*. Tba Onat Powder Ooanaany ba* declared diTidead ■« IK payable on the leu inatant.

Tbe tilrr"- SMaat Poarder nonpany an 1 nlml dlTldiarl Ms. 82 payable oa ta* lstL maul.

II jjiaiaj at ah* United Mans Hiat n that ott) jaatarsa; wer. 1841 .44 saasn «ac aad I»S6 .at, do

The stnuat. hark l>uae>id was clnmd jastorda; lor osrk for araVart by M »steiassi ft I .«i* Whaat. ralasd at SC.MI.

Il> 111 Mall bark olaraman ba* ooaapiatau her oaajt, of faTaast far Cork for ntiss, niiasistiat of ■Ua Talced at t!».»»6. shipnil by Balfour ontbn- ft Ub

" • atr*nnr Goo. W. Cider take* a mlacellaaeone 1. victoria and other tn. Oolamblan poria a lA.tJt,. la ale Mag 26,000 n Powder, 1 60 .0ut! ft Ism JIUM . t«do tat KMos. tin Upturn. $4690; 3 aaet. QnickallTOr, 964, and qaaatitT ol Orocen*! and Prongios*. lc ..aasit.Au.M*.

in. Onaaslr sailed yntartay far aaoaalaia wktL

a Bilaeellan*ua* cargo mlaed at t23,83i. locladlug It.sa- to* s«ai. tlt*». 14 -if. d. Lard, lilts . i^, do Basna. tIH , ttwc dc Pork. (SOS; 1761 do Bread tiOi; ha: dv Lard, tstl; 182 pkge orocerlae and laaam Ooooa. t142»; S7S bbla rloar. ti*4>l,tssni araaat.f 17t; -in- do un »Sl7; 4»5 do Barley. *• '.1 ; I*6 BMaau IK; 40 dUi Oora,fl6; 2ea Faint, til : «K.f- tea White Lean. M*7 ISM do Patty. (48; it as nan. Ml I I*.ti4 yds oottot. Oooda, tull. 2ca Dry uooea till. M pkga rurniture. t1260: 222 do uLin*M<iroc«net.f>JU: l#§ M Wbikkrj, lieirS, II 1 trail* a 10* .I* I*l baia* Hay, till, and 17« M auiufit*. t«3t. ■erraaaaiat aaa* rr*4ac* txparu. Tb* alercbandiae aad Frodao* expoTt* from Ban Praauaoo by m. for tbe week ending October 1 lib nnTnl eiaee Jaaaary let ware wnl follow*: ■ |JMp vaaaaat uZz* iis I \aiama .Ltranaol.. .. ;. —a.. Kn.|.irr Liverpool 119.U04 6..O«le*ual tMfns. rm»« 7.6 I Ka> riioxurar m-i.i». K.7W » M»iiei. MeAieu 80.714 7. .1a0 Wo .Omt 4L.OSH ?..oiaaivor ' SB) ■(*'.- 7..beuaoort Oork »V7.w41 *..lbaiit>o>k- Uurk «e.7U »..Uand Auterauu. I <-(jteJn Anieriaa... i'-M. Id .--an..... ::::::: Oork ::: •>.*<' 10..Uauiini Wave feu.tett lalaoda c ' -. il oi» o! nat. Ihct 'iaaawal asaarlaa . :»• ld..tkilir>c. I .... * 4M. Metric lans . i :;• M.lielrw: MaoAia I ".' Iv .riei<ic Uateutta e,luu v .away Casana . mi SO .Oiai ill . .fjaaabaW .. 23.U!, 1U Su« Haaoiulu 76.12 Ml. Uanrs W. adder. ' Vmane '-■>-)• 1. IMnkaM. Anl tt.etl Total ■■■ — vv^ fSwI.I2C rmvloaali reaoraad..... 4.X.. ti4haee Jaaavy let , *%&$. feaaw tuae laal .....■■••, „■.... 3t,&^.54. Tb* torafotnf* nciade si! ablpm*at*]ezcept tboac In band. Ta* Paalir BwM. Th* following li a neapitnlatloß of pablK debt sMliasis- tasasd Octoasr Ist. iirmatud In a form wbleb admit* 1 ready companaon with tbe laai pawases report. Taa debt baariag intereat waa: Mix per east bands continued aapt Ist oet lei atStparoM . A52.75i.4u0 *3«Q»» Five per oeot VrTM^f am^llllieli 4»6.tt0 117.561 » at sTper oeot *1\..W,.m 117.««»0i roar and a bail per ant band. 7' u>.n<. tau.sav.au •war aar ant net. . nCSsW 735>. '..;".' T&rae per ceot Inoaj 2J7.235, *» flrt-rn-ir». iiltlaslai 44Z.1U) 4i »- Sery Itsiin rind t4.ttt.tte 14.0gu.0tiC niiiiji tL42i.S4l.n. laUM U.Utt.CK LUiy.7l3 Tbe debt oo wbleb uilareet ba* caaeed alnc* maturity wa* a* fellow*: filnillal " «!J,472,725 »II.*W.tS lualei Wo.au n:..i~~ Tbe debt baarlng ao lawarast waa a* follow*: "s£-*.?* .!-^r. 4 - m-.t*,.,,, »«c.T4o*i <i ill am af Deport I2.WUUM i(i>.7.i.-<> 4>oUaed rSUvarOartiboatei.... 74 43 t* 7; -AT '■' rraouoaal Oamacy »;^fc<ai6 «7.tiA S t Tetalarlaclpai "--tn. •-» IJacauaaeu Pac X a Intenat. LMI :.— iiilnlalan tb* Pablir Debt was a* follow* : rwacni. tLt«.JB>.4KI3 •».«•_•*>.»*■ , ants Il.x^^t7 lA*a».n. Total aaa* .*l,»ril.sr,,fa*i «l.»«»» Total aaac .. v- rnaaury 3M2.kw£lß BMaVW Dabt.laaieaah la Tansaay. .-tUa*.»..l7! « 1,644.1 20. 21 n.wi.ii of debt darlnr tbe month I .I4.SSL.IM* llasran ,■< art* aiao. St. MSB ' 4t.71M.2S Tbecnrrtui Uabilitia* wen : Mart let U« let alllii HI da, unpaid •!.»>..• f1.632.344 Uea< on wtttcb UHaraat wsaaanad. 1.47i.7« li.KM.it Inlnaw linns. .... <«..».: al-.u* UeAdaod «i)Mr Omiaea** 74.48.2*. M.SKOV I * Ktta bald far earl anloe atOimtsHiiet llepgau .... liS» <* 10 CO on Oaat nisam sesiMlil ,4 wSMII 14i.552.4U Total . .tati.ii4o.Mf (ml a*. M ttoada laeaed to Paciac Ballrcad Oompanie*, lntejeat payable il, Uwlul mea*f : Heat Ist oet lot Frloelpal isriHitJii _ Mt4BalSM4ttSUv annaatoaaraad -ad not rat aa»4 «♦» t*js* Isiami *aM a, Iba Uatted nne.. . K..344.M1 KSstee law neat naaat by Maneynrtaiimi of "■■■ etc lUtLMD K.«JMt7 Kr W. larumk ul tin |eroHt of aatearalaaa 486.1* nt Its Wil.n-o) mbmiuil by V. «.... Si.eCa.44B *♦ J.oi: "«•!'. 4-r «n UTtea> taunt «a»im.l~l laat or <W aararedamS7L«M "■'■ ■"" •••- ~!_ •— — aa laaiar oiali»*e<l UMIMt

Tb* »>rala rUrU

Th» lawia ander aagiganaut to (aai Wbaat Osnwii Hit. wanes follow*: MaMcaaJKr- Maaaav- Toot naiaasi aark tnif . Ml taillaa bark Aii*.et» .. •..!• Brttatbbaek Araraeanaau] m «■«*** eat* Argot... 1.441 ■ liHllea baA Bboaaal .... I .(.. SSasaal. IHtaatleaiipaat! Ill: t»aialieaa> hn'iab ladle: ],!»■ ' wan aar abtp C. < <»iai»i ... la laiiMi aaaii Oba«laat o~<«4 . •■ ■awAvb akaji ■•"! af "Vi — l.l» AaMtaaa auij. <.«Taal>ia 1.6 s *■<»■ aaia Oteavrtfebtral 1.4 M BrrUat. ban . .Uraaa Mill: L.UI* awnat *ba>..» .O|*iiii»i| 1.894 arlaak si.h . liMdsaama: 1.4* Ihiaab — • IMbbar . \X, swausa, bark than* Oaaue'i sr Awawmaab> ll.ail.llle.il. 1471 II 111 I ban. lasakaari: . l.us snant shti .Kaallr I. n-n- I.S»| .-■». am riam) „ V7v BaMtat eui Uasnasai l.ttf aaaa*j*a*ja]*>>i>BaßßM^*j|aj^Baila*aaaamaaasaa^*ji

tttitah but Claiaaant ,"* linlui n,\ t UiMile! ;■•;} Knuu >i:i|, HannnKa OatfM >•*» G«wi abip HWikooJ }•*£ IMMI Jin It H MciiUMtT '■££ Uriuaa ahlp IU.»»m: . M* IMkMi lik a) * ■■'! <» eaurfaan -■ 1| Jaa» I»nuMDaod J.&* m^j^tt v*^—^ tS «»il»li «ii|. Lohmhih. •••* gftgf::"" : :Sviatt;:::::::::: Eg Bot*k *liii- Monnuhwt **}* IMtMk torii J^ri |iV ! [ !! > ::::::::::::::".is w*j > '* 1 *- ■■•'•'■'•'■■'■'■'•!{'' '.^ } j, ■■■■■■■■■•••■-■• yst hnw t»A KmrUtat I.WJJ m-i-liim -i-lii- akip <mb Kioii MM Unuu rtip TM lliWlmi SKi BntMb abip WltaHrfj. IKb luriw *bi|> Vutulun l.X* *•»!«•■• 60.05J Mv U>k iMt 87.K1 nil— ihiiiiiiiiiimh suss roue Him- UN ...'!!!!!!. !!!1!!!!!!:!!!1!!"!!!11!. ;.«m tea** ** — MM MU *ObMtarad 'pnor to imnl ' Sin*. ' Vit° biu Dtaco . 81am oar ••»! mi my report fourteen twill L»rr bM »M«d *• the at«Mr«l IMt. on* venal (the O»rl ■r. lumiiii , bM lo.« bar limii. belnc oomi*U«l to dry dock (or rrptin, — « elgut wi»l*«i »— taw list, ba*la« ctaarad. t<pot cbaxtcn daring tbe araek ended October lite Uvt nmill) from (to to «> 64 lor wooden maaiili to • direct port. The Tmali under acgagetnvDt (October lltt. lncia«iT») to toad WL«i BBmbered 4«, BtTtaf • Wbeat^arrying capacity of aboot Wi.lOu MM. A week ago tae l|l|- Aeet cumbered «0 I !■■!■■ » rear •*. than ih about IT .671 anna of ton—ae. with a, oafTytnc eapaottr of 131.36*1 ton* listed tor Wheat

rue Iliiassini last of wassals au'.uble for Wheat carrying at Uua wrltug eompnaee come 419 veaeala. witb a totai carrvtng capacity of ISI.OOO abort awe against 7t 'nnrli of 130.000 Mas a was* ago. Tbere are 64 lis is sag ' vassals now at tbia port sad o ve at neigbborlag porte ds, barsjiaal cargo. Uaring tli« •reel one vassal arnrau under prior niajiffinsril Tban wa» bat four tan— Tassels la port on the correapoiiuiuir date laat year. Tbe tonnase on tbe way from mil aourcea amoanta to about W4.000 ton*, agibaat I*MH too* a year ago sad setose at the aunt tune la last). At in* eloaa jasliraaj lanls Fiatgtiu ware qawSad -I I» 111 wooden vessels to a direct port.

EASTERN MARKETS.

riaaaiaH. aaeas nmin. ■aw torn. Ocioosr lltb._Tß* Otoarla* Boss* lenksag - fat ah* wss* ss oamparad «lU> tas sorri. spacdiac ajssk of ant soar. Mow Mte f ollovtag «*>■>• ana lons* l uaias— PbllaaalpbU, IS ear osat : Pltsatiam M.6 , awwOrassaa. 11.1 ; LaaJsriile, v Nsas Strrr- 1 7 , tasisi Oily. 11 : HarUord 3 « . hrm faaraa ID-1 ; TTninsstir 15. 4 : Loarell, as • : Byra-

Linn — (art, -i r : boston HI . Oaioafte. I 35 I , CiLcuoati S 1 ; Baltimore, '/I : St. Look. 1 It ; «aa Fraaelao*. 23 1 : attlwaaka*. 20. c ; lo< I

taaapolla, 12.1 : Ooiea.has.al ; fsorls. 84.4 ; AUmpbia. Ik. » : Hat sis, J. Tbe /"abUc tsys of lbe»e figure* ; Ta» •soMnJtw do not compare very fa\ jrably arua taw correspondlag taajraa of last fear. It la ares man; clroeu,ataneea as In to espials tbe aasnass, bat aha fact remalna Mast aaslsasi bad attained a To:ame at tblurn* last year wbtcb baa mm alnoe bees equalled. Ibe Bast wees la O toper, Mel. waa not ouij tbe blgh-waur mark lor ib.t year, Bat far may year . A rraat advance In price* » nicb wok piece aboal thai law tbe wild apacalation la praaaeu sad acti t m eacorlllia were sot bealtbf al anew, and It may - c ta. condition of baatcaag a. really more baaitby sow, tboagb tfes volume l« macb amalier. Tbe a*. «ranate of i latsjaa onuide of Hew York, It appe>». U ll.» per cant. lass than for tas com■|iral*ai week of asst year, sad tbe loss la mainly at tbe cblef ■■■■itsisi citie*. It will be übsansd tbat tie laraaal decline la at Obioago. wbere law payment* bast year included tbose arising from gram Has lings lor a asses Claartng llobs* baa elnce Base asssMlsae '. and It I* said to perform wltboat is, aid of bank* a large part of SB* shipments In tbat bastnaa*. Alter a time, no doubt, tbe record! of able grain axebabg! will enable as to judge bow large tbat banner*, is sad what ta* proportion o' amnal >sf«Tkli bag been ts Use baaasu aosaiuaii) •old. At Boatob, at Looit, Baltimore sad ban FrascUoo. be wever. a large, decline appear* la aomaw;. sog with tb* earn* week of asat tear, ana aiio oo* si Mllwaaka* of not lass tbmti SO per cent . sad M per ores at a*ecrt*. From ibl* It may be Inferred tbat tar grain baetoea* alas Is saamlMr tbaa It was la»: rear, sad test tea aswaMaanaarat ot tbe grain Ole».lug miisjsi aooseass for only a pan of Ibe loss tberr. li at a Mas-- circa an afar.-* ibat tbe exchange* si nearly all ta* aasasjaaotaraaai town* c->ntiaa» to iton*M, and aersnl of tbem largely : bat tbe aggregate oatssf* of Mew fort showa a deoreaae so ooc. sMsraM* rbat it run 4 a* regarded as entire))' eoc • latent with tb* theory teat bsslsasi at bettor tban swar.

rauaan ami Tonnauk,

Maw You. October lltb Tbe srsstber to day baa been a oraoy and ss a con« s,aeaoe tbere baa beta very little done at tbe arsis of taw Teasels loading for Baa Frencieco. Tbe LmciUt Is ready for sea Her era eosaprlSM in part 4T> barren wb»akey, Sub bsrtaU nau. I*s barrel! pitca, •»(.' barrel! iilssiai. 11* riTili r — ny CD barrata oil. SO*.' coll! rope. 400 asass bitten, ate., 2fu o*if« basal). *0< >« coal, M us* steel rail. M barn . va-n»t sad a lot of laaiber . va«0B material, ate.

Balaa remits at baton sad in sndy ciailirrbsii th< doll (late ol tbe market. Tonnage la anil sstrcf for available abins beveral iws Teasel, at tte raatward are nady. M ssase are Bain* taken fat UK California Unas, laeladiu the Berltm from Pbliadelpn.a to* Cjma Wmk^tid to load at tbie port a..<! ib. satilisrr am ■■» if fasjrsas S. ttemt' to load at tuts port for Oregon wite tietweea cargo in Tan leek ft Oo.'e im • A description of tbla eteamebtp, wntcb la aifntiar to tboae projected tor trade Is ben rreccleeo, referred to a few dan cli.cc. will ta areasmHtaa is tksss dMpatcbei m mmnm. . ■ 4JUI&OH. LtrcarooL, October — Cotton Ermer ; Cplasdi. «. 11-lf . Orissas. It ■ amiss. IS.rJO eat**.

Lowdos: Ootoscr Utb _ Osaisls, lUO U-l&s> 11 1.16

vmTU MAjamra,

Osnoaan. October llu Wheat. nraer, stasdj : rassaar. »4I» Uctober ; Mi, kOTember ; HprU.n v* \ i kib'T. M Oorn. etreng and gem.r llyb:gb«r; M out and October : <• SlstssiSir. Port, weak lower : CIS 76 caab and Oetoltar ; 120 87 It M«mber. Lard. waaft. lower . SIS in aaab and Uaasbar ; ■I 124, Ko*emb.r. HOKI ASS 4TOCU. Mew Tens. October Hit — Clostsa flotation i Iver Bart, 112 ; money, elsaaal 3, •oawratßaeu. weak ; etieka. Irreajaiar sna weak . Wasters Union. »«>, ; QdcA^ilnr. ««a : Pacific Mall. 43 . Wei*. Farm k On , lao : hew Ijrt Oeotral, IM , *>!•-, 4i \ ; I'aesaas, IST , Uuit ■ ana Kio Uranda. 61 : Caioa, PaciSc vi'% -bonda, in : Ootral Pacinc. ■I— bonda. 114 : Batro, % SVBBOUCIJaI Knr leu October llt£ Petroleaa. tall ; Caned Pipe, »4% , eras-, ibjtsTt, ; refined, r -„* •♦*■ ii » aid «orru. anloai October nth Aawtrallmo tin. 34 If. OJWSt. qaaM . Like Maperter, lß^ia>let| ,

GENERAL MERCHANDISE.

BAGS AMI BAUOIXO-Round lota of standard Oal ewaa Whaat Han are now bald at «i«srr for October sViasarf: Inblaaw Me. f aaitbar. Potato <innniei, 17c. Wool «•«•. 42r*47»c. aa to 11 iHsl Bslsn. Tfrr far s>ba: SS»a> for 46-tn. and l'.'»c for Go4neb. Mop Otatn. II""!*' Oakland H*x*. K'-i-: Itundee. e«S4c. UOIITS AM' NHOtfh-NewfaaU . wan ft Co will boU a ragular aalr of Bouts aad Nbaw to-day. i.i:k ■l'-«u| sand. He *■ » . hoda Oacken. »*« Pilot Baas it. Sw4*r : Helnee Pilot, «c Oyater. Boatos Batter an . Unbaai Craoxon. ac. tlsasßat. Mac Nass sod uiDrerHoaaa 1*

"*». hard, «rl)n-:i » MM:nILJ|BMB> sad. t> awn: I. entW. Knguat fwc Q»l Sf> IfatMal Baafa. tlUiaumdot.

MBUUst Oom* BtasMai IMwCsannaWMaj • too aood a... twnrl... ,uaanor do, as. sal..

M- K«saaa Pataat. M Stan B) aVaaan. sTinili • 1 Baabkt. M-M ft: Mr*. M at. Wbb> and : • -74: Oaaanaa. tl TSSSI ta. i.'AMiLEn IfaslaniWWarks ateartc Acts. 14-ot lac a» lc Oraot'a. 14-ua. Uc. do HebaeaTei a 14-*. ah: d. rS-m nar. Uc: Umaa ft Ooa 14^1. UatUc. MltabaU'a isaaiairlaas. H« itwitMc: do U»u. lac. Battaaaaa Fsjaant «a>. Me Ban rranoiaso— Bar laaaroi. I Wai rail wsafht. i«atl«4e: Wlasrlc Aoiddo. U4M4«c: Holar. U(bi «v. 12MI11K: ban Fnssissii Crnasl Wax. 14-.it 1> «*ark AaM. 14-ot. Uk. War 14-o/ nsnsan'i, li-nt l»k MaaatoriOß.nlnal Wax. 14 lac holer rwarsa. 14-.*. 14rtM*c

OANNIOI U<H<UH— Oaiaorn»— Table Fiasta OtieiTl*.. laiiaaiiiss ■saskmlsi and Titiae, rlj a ssnil am dor: Fear, and Anrioata, M Ui -Ci 76: Pmnu < aaasii and aaaorted. *. tMH IS. r>le Fruiaa- Cbeme>. BlaJbsillaa and Paaebai <** aas*i«l Taw». Plant. Iwassa and a>sonad. «1 6."' ; 71. Jam. and Jelaaa U-t- canal, (1 7b«ti Plakiea. plan and aiiiea, skaar. jsra Uaaaau. $3, 0... qta. S3. 'Jyaaer. (7(. oaaai. MW M: 4o (1-k. canal. tl SMI Si. dsaasa (!-•■ aanai. «2 Ml: do (1* naal. tl at Tarkay and Oauaaau. • i. buaar Peas. «1 76: Or*** inn. Cl aSarl ChMI.KT. LUtE, ETC II nslil Ommi.M *>«" 7.'. • bbL rartaaad. »1« 50. OarsWase Laaac tl 7 ■•'2 llsHm Gate Paastsr. M Mat Land Paaa er. la barrel/. glk 'Owloav Oil li: il. V - Quotable at 4*tfac V t,. for Oaanßßn: Oerman aa.a*«ag „-),;iia<;i-.- w, .<m Sallows: Mantle, U-inot (7 -If; dial and anaai d. Me: lKbr-ad II 41. Itte: « snd Mhr~<l .* and alt <!ia . In: Bale Baa*. 2. 3 aod 4-tbnad. 18c: Tarred. Imssii (I .iiaa.l and opward' lac; LaOirara, 18.. nWwWh, easwl Taj eajsju ajjsjKfj, ajsjßßjnsßr^ asVC. *rn™™™V™™™*« IO . Haatl Ksaa, li-iucl. (7-1-. dial aad upward. '3c. Unread | dial. Lite: C an« » taaaaJ v andUat dial lac. Ht»l Dele lowe. 3 ao4 4 timed. ISc OOFPtb-Oanml Aaaartaar llreiai an Bald a* 108 lite *> 1, aa loarade; Java. 17«17t> . Manila. Me. I*lll t»irm ton «re naotfl as rolhiai To Arrive Bant Is lan Per t00..« 1»,« 6~, MB l.nen. >"! an ( «s«t> c7l 675 Watt Hastier 7 St 81 1 80 7 So -much sfcakat 7 «0 4* 7 at 7 <0 UardiS C7s*• TOO 675 Usnsb Lnmii _ 12 to #13 UI 12 60 Oumlnrland bulk .13 S3 MS 18 12 54 Km. bard 11 M wil 03 12 on Whoieaele rataa. froK wharf and yaru-beaale. »c (OU7 *> ton Oooa Bay, Mas. «v«lllDnoa. M: asstab Splint. •7W7 60. Weat Hartley. 07 BMSS. Cumberland bn!k. (m ckn gS>: eka. rtkV. HvdueT. *-.. Monte Diablo, at Ba*tT in a. aa (fade. Llveriaiai. ataam. «7 U. Say bard. tl4urU. Oaonxt *13. Oar«>on Hill. M. Leluxh. bulk. *lb • aaaT UHUiJt- Alum, i.o.ic Brlmemna. roll. ge«i4e. Uream ftjr S3*sS6s. Kttnc Acid IMtlic. Tananc AciiV i>'fjt «ij-: ttaipbunc Add, ii «•<•: K»-O»rl. bodt. 3« «sc: Oau>tic i» »>a. Si a >-: eyata AWi. 1«2(:; ejal Hoila, liatilc. Uloe Viiru.;. 7| "71e » ft.: Knur t)ae>»», -|«li! > ft,; i „.,.-. -■Im 1, «i IsnS st * ssnaa: ayn# of Lead. *>«*« Tllll 1- laWI 11. fMia.ll .at POM. BVaSle: Boral life. li'in <)am|ihor. fjfia- an ft,. ______ gl«rl 25 nt ounce.

UKV miiiln-Ht quote doUimg aa follow*: Itnlla, naam. JO in. 81H9SC: do hieaebed. m asTlUgtli: do blue SJ ii,. 13.. a ,4*. haaal i.iuKham. las, Anaabsst* do, lee. 5..»t!i..». 1»..«i, Mtandard. > in, lourils: do do roediun.. 5 . aa'isj^^nnx do. t| .-riijc, do blaacbed. L laaht, Ist 7c. do J. '<»'«. do 4 4. was. SSM4c: do I 4. Mtnte: do 6 4. 17«nlc: do e4. 22*27,e: do 10 4. S7i>S74c iniallast bruwu. Jb ln. ta 4c: Al*'* and furniture Obeck, »ol< ilsaabiln «Mu..dacJtilaaaSiiil.*SWc.o^i«i Planael. HAW lie: Oottouadea. Stasnc. d. asm. 0 in. UmOc: d-abwV ■as. a>«64< Tk*. bean. »- ■". aManra: do do SO in. 14* taja. do aY .»> is. Urali so asuilm. 16 and SO in. 10m l«i Oottan Uaak. l aadJuJlliSMi., do Basan. St I*4l Ote: alentacci Jaasa, ;>«!£» a> yard

hwnawawa /. . „ . nsaW Inn nt al --ts. Hilaav Waaawa Uoods an< Cloaks to- laa an i liismiua.

. ..„. - .'.rft c Oat. i,;*lii. bdav 7c b, ex. aod t- fr* boieiwa. saokad H>ni. (> «as>T«c for ■mini. sfcsJJUr .or IV Iwand. Kriwi tl tial "•-"- ho. 1. aa ' (3 » "* "» Maae to I .-» ktta 1-KA.THKh - Hole. OuTOe* %,; Kir BkilA A5O»«0 V dflC Oalf 0.. i-v«;ur - ■>: h.irtit* U «!*:; Hna, SOOrXtc 1.1 - l aaajeea fine, mil. 818 Insaat Oaaar Plaa. AM: ac noorlM aad euananc. «27 (0- Bad wood, gl* for soaab. and Mi tar ■arfaeiid. BrMII T*aas riii»aa ■ ■east. u» to VI W«l sk • M feet : No. 1 FVnraas. « aasKaeaaadsrer. Mlsw. do 4 do as* under, and Ux4 aad laws Wasnaa and Mini laa t». Boas* uiaar far rioar- .,*. Al aasa Iswa above saasa* Laisss. c. Ta *■ M; flaakaa •li* M Bedwood-Boagb. Mirilnlill .gU M » at. aurfa** No 1. (SO: T. A U Beawood. 1 1 14 aad Ux*. »'U Mart 11 feel aad over. ISM; 410 Beaded. 11 ieet and over. t». aUsMast antssii. «B. Plakata. faaey. MS 0.1; ac stoajh. Bsnaad. »14. do ao lasssi. (IS. Ikdbai. t-tnsV •« Hi.»*laa. MH>T» # st Bariaai | east Hnasl sast. lc. rum, mi 1 1 lit * at Ai.i AJUUOB>e>-l«aAlBg braaaa of sTaaMati Ale and fart. eatnaa: at M<i<ai» '» Osarai and tS*>4 tori *nsa*As» -far tree— Scot arleea: aVrtaataa. fit Ml • to. nisaan isa. SS*. Saoaw Ko 1. #30: Okay Lane «hit». g27, ImeriMa holt, til: orerou. AW: CHnpv 4J*«, Koa 1 W.4.»M«34 Tla pWte-Oaka, t>' Bu» 25: do Cfaaroual. *>. Kmf . Pig Lead. 4t4 t «sc: do. Ut: Lead Pipe, is >*—** »o: 0,,-j«r. braoen. SJf »> *..; do nooMhligt, 31e. do obi lexmc: do paUow. 84a Bne. ■beet*. MglOa. Kg atAtuHsii insinan 1 1 75 MX 811 ; Paricr . 1 1 A 2 78 • tans, n to aasas.

N --<^alaMa at * V hat In ISO-keg lota, »■ A AX. atrXMCs ■aaa» i •< Si » Tar. IC 50(0 V ao; ■'•a*. «3 TaeM S6 Uakan. *4 nut to « bale. >*•«**■ »t"iu fan nh 74* » * sab for eaaea «siisni. baah leal. Saaatfc. Jew teat. MeJMfta. nsajir. li Oassa..tnm, mi m ( ) u.im Ma. Sans Al lit forKe.l. Hi..ao«..«fa-tn. raw free. Heal aMll. aad tU. fo.bol«L <»„* Nui. IT,?!*, Ooaoaaat. C2K la bbhl wJtni'S' B)SJ* •* «^*» "-i « "• itoeUrMae I'A I KTh-< Bnaba WbHe Lead le ■ «. la wand- «Ac In Un:N«a4a 7l«»c; IWarclef'J *,« U, r ££:!£. eIALMOK.W* ijiimi OsTsnTaMn ICsrVar am Si river at fl XI -I SO: »aa Frasnic,. « «MM »: "ins im tiff *.! A; Alaska bbav tllasil * b! do mmT^^ tUkUT— Tbe epot ss — 11 r 11 liisi.ii 111 suns: a ■_ "-S3; rung"*" •*"**• " * *-*3SL S.

BOAT-r«rtile, tt»10e; Whit* do. Unlike Pairs* Cfcamioal OaVTOooal nuln, 4|t«fe; I vxr Had* j«fo— lv. Warfdw Pomlan »l«o IS 4. gram "^™ Omm. X7MH»«2wp«. China. 16iiu?» *,: (lifted Outa- [»**. lSfcclbo. Ground, istuia- h uumn, MMt&ie; l>ri>i«r. iKlbc; (Juu« MOOe: Otaunv. lhal«- AUnita-. ll« Be M«e. ttoa«; !-»,«,». Sm-Wc; PinwnM |17J« V ft. i-t'IKITHOUh Tliir-ig'f lan i-li -I Un» tlMMjPMVcalloa. a. WTlnU^. *_•; H«nae. »««». mto amad, *•. Bub— *t M«* 00 Whuk«r— DoaKMte lag woof, «1 nmi H: low do 1 1 15 to « W; aa* mte, «1 luk ft a -.11 innti.i Jo m nmii* MMjCtia uw-Uoiiaud. »J Z«U U * ir»U; au damortic Etoaa it *- ■-**— T S*MI M. W nil. ZTt j.i Mr TV rM»a«Mm.|llrMklS«r a nafsSl<B. AlMbat. lv M.U. «S IS: do o—, f H»«Tl 3a BUOAJi-lUCUMn pne-»: Im fine Hahe, In bbU. Hifl • »: Oral* A Owtud. Utc (Into A I> m 12J« Kb* IMMd-Utc: Po»d«r«J. iS»e: Em fin* do. X3c: I>rr Onaaktod, lite: lUnOnukM. Ilje: Ouoloctienfn Onto A. IJUe Esm uoidw. 0. Mte: »i Dondo C. iota ■■1^111^1(11." iiiirn ?'i tbii: b»Il bbk, to; HSU! knlo, »Dd >11 oUmt bn i« kddtttacnl. tUwsiwn, Kn 1 MMtc«t>. No 1 Ji«« So. J. <if <;h . , BTBVF-Ib bW> Otc * Mil; do btlf l>bu. 6Vs do In l^, tan. TOe: Ooldm Brrap. In l-*itt Mm. Ml «*: OoldOT Uric In l-«kU tint Kir «MA tan KAfcS-Dfl. (1> * aord; mat. $16. Qio—d tS-^talL ta*-T«MMB 16c • ■>: «MMm to ■» 1 tA-J»r»a balt-raa m- I>. IV * tt>; eonmm to m» dium, ITMvSte: awdtaa u> nod oadiua. SHeSSe: rood ml am. JUdUe; f •«. »«Xlc (kW. ♦ ■ar«e: chnlnx*. • vio.wi, OmOm: Haacb nx. M»«S-; tmi •Mow. 17»« Site; f .« tn.»» Uoloot »« 'ill-, nucgr t rtmOi. a j«p<tb. i;i "♦<■ * t.. sononUiv to nußtr TOBAOOO AND CKiAlts-f^HfomU Oian. fl7 80« «»M: Knr York, «20<ga *.w HO: imporMd. «*K«li*l Olairtto. ««»6 75 fcM. Plut Totaatn- NtTiav 65<nlSc k I, 1 »-!*• 671 «7uc: Ikht ptowd. (iwC*; CUlo, 65M75c; muni n~f— if i - Unuid and «ji» of packageliar Cut! »c MK4* 60 » Kk—: 111 p»U. C6«B6o«ti. » DfEU. CTO-CWttorala-Ancalioa. M »7f«6 M • Mr hnik. f i Ml 25 * Kwll: Clan*. »3 50 Wai; bulk. .V *c7Se W faU: Pact. £«io • si: bu)*.«l*3»a.at>am. «■'■(« «i hi: k.uik.*HMsl *«J»U: W&T«l**6 ■>•«.;*<> bulk. «l«rl «■- BparkUii« Siimul. (14MU ■ a: U«rke w niu -. MS. •£»<■ la ablppiiw ord»r: Had, or wuto (too. Miauin crapai at *umHic m call: do ban (araisa ohm. mane: Pan. noeMi »: la—nw.nawc. ma»i» Eedaoa White, aVMOc; Bate <U Bad. IBWWo: Mixed Foreifo M«d73«He; do White. MM3a)e; M*-t. B6««e: Maattliaf hi-liiau. km, CIWtU M. B«arUia( Mmaitiil. Hi a li, SU: <lraa4 Dane, « I**l 6U. fanifa Winas-Madcria. CM; Uutinndl fort, fi W fl 40; <>i«ino urvwa dv, <1 so; Om, Uordauu «> ek. $S8.«40: tUnaClatdo. «3«tST U; Chum, *4 MMa. <.XiaiDpwot — Kuodtfvr'i, ilUurS o m; O^clut Blkaa, »».'ii 60. UrfdjOM*. t*> : Uaru Blaaoba. t»: (Wort Unu H*al. «V«; Uj Hooopoi*. #*1«W: Kuceoe CUguot. (lUjnl; J'uoiluwT Umu. gu. (32: pu, (M. W<KH)-I"J». (T6oiu« Waad. Oak. « Mwl*: Pooled do. flu KnJwuud. at doroaa. 14e; Ballraad IV* So. 1. «0e •acL. No. J. Sic full* lie

WUUO«rWAaU-TBka— doaaß-Patiiaed. (SnSHO; While or Varaiahed. tS«rxl: While. U H. tl«eZlS: Kaaten. vanuabed, «atM: Palb painted. » hoop, fl 75: Varnlabed. g3«3 SO; Varaiahed. U B. »3 UK Wbita, v U. *3 50: White ETo a km.

WOOLLEN GOOD*— Mlailoa BaaßßaSa. wnite. extra auper Umh. *14 SiMSIII si pair, taper, *>«U: npeikK Arum*. «U« 60. Pioneer coUmd. t3 75i015 50: Mbjatoo do.#S«!i. r *i:l'iou«riaaukctiii«.WoiafSsu»'yd. Miaawn an Pioneer flannnla aSoaTtlß V yd: M OaaOmena and OoaaWtav *1 » 1 Ta. M Twaeda. »;«-4 Bearen ti 75 ti: do Indigo-dyed Clotua. »«.«•); do Caoakingi, 25 tSaU. Pirmeer Orenhirta, »16*K5 V doc. a* to kind and qualiti; Underwear. «lasm Uaiasa Gate Blankest, wbilft, extra, •BW3O t> pair: euper. #6*r»; colored. t* ««10 SB-. eradleaoderih\ga7s4t;&a Ulanlmtlng. none. t*«l ß * „. WliiteaadeoloradPbumala.twuiad.&lloU«l 15 VCAHT MI»DEB>>-F> m «UtM( » aasaa; Baking Poardan. (UeaSS * (rasa, as to aiar aod ••->!«• of paoka*?.

DOMESTIC PRODUCE.

Mol-coi EZOSaBas •sssior.. TW basloaas tmnauted at the regular morning Marion 11 a hi of Mm Produce tishanay Call Board rasstrdsf amounted to KT.W. Wlieat - X>. call sales The bids sod uKeriß«s wen: No 1 white— Bid Aak'd Ko. 3 wnilr - Bid Aak'd Konaibar. ...*6it #170 'October tl 61 .. . l>oc. [' l I No. 1 Bcmura— Burer ISK ITU .. ..' Surer 1881 173 «1 721 »bUerlKB2 So I OdessaJanuary 173 .. ..ISoo*. seawall 160

Bariey-Oall earn were 100 tone So 1 feed. October d>lir«o at $1 E>! 103 do do do. tl 34: SOU do do do. (1 Hi: liai do dodo. SI 311: IS) do do. buyer 1882. jl 351 SOO do do do. fix*. IUO do do do, 1 Mi do do do, »i 37: li« do do U... •1 37}: ISO do do, eeltar ISC. *1 32: lv do No. J do October delivery. $1 30 .40 do do do. 1 1 St,: 'Ml au do Dsssnbtr. $1 *» MO do do, aeUar 18»i »l £> «> cU. Tne bids and ufaiiw wan:

Ko. 1 lead- Bid Aak'd No. 3 feed- Bid A,kd October fl Sij Si 341 Konaibsr $. :'.'! #131 Koeaaabar 133, 1 31] Ooeember 12. 1291 niiisaabai 134 136 Seller lets 129 I Sal HeUerlSlt 131 132iuu.erlltfi.131i 136 Buyer IMB 136) 1 37« No. 1 brewing— January 135 lSiOcuber 1 36* 137 No 3 teed - DeEsiber October 1»i 130 .seller IM3 1 37,

i lab Tbr oal: sales wttr 103 tons Mo. 3. sailer 1883, at $1 M Priraw aalm wore levortnl of 30 tact Ko ■at (1 SO V CU, spot Tbe bads sod oflenaca wan:

No 1- Bid Aak'd No. 3- Bid Aak'd October Jli..'J .. October «l 65 Kovaaaber I 63« tl Wi Numnhat 1 55 .... UlarlwU. . ll.'i ICi Seller im 1M fl 54; Corn— No call aslas The bids and c&eringi wen: Large yellow- Bid Aak d Large yellow- Bid Aak'd No. 2. Not «1» ....KotJan |13fe| .... No. X Dot IS .... So. 3. Fob B|re— No transactions. Bran— No call ealea. Tbe bidi a -id offeriu«-t were:

No. 1— Bid Aak'd No 1— Bid Ask'd aant., fjil «) DnriLbeT *ll IS git 55 Ootubar (JTM If w/ HaUar lstt. . 16 UO 16fO Siinsaaiiai It 50 ... Buyer 1882 1800 lot* i.raiL saou- N ■■ traSßHWans

Tt«- salsa of Prodmse at tbe najular aaaaton of tbe San lan .ira.i l.icbsaai aaaaaresi awWßSwaa I -» l ! Was of Uasia. *alaad at itatiaU

Wheat Call sales wen M 0 lons Km 2 white Uotota-r dtOiwri. at »i U. 2«i do d... Kimuurr. SI Oi: 100 d-. dv. .lai. uar>. •' '■*( Iw *• d... Februarf. »1 SS ♦ cti. Tbe bids and offenoa* were

No 1— Bid Aaa d No. 1 Sonora— oa.!\c tics tie-; i Bid Ask'd Oct. P. O. Io L. 1 651 1 6£l Buyer 1881 (1 734 Nomsber 1 .71 17.' . So. I white— Daceaat' . 1 e»i 170 ■«*..!«« #1 em •■ ■ Sriier 10-. U'i N.trm« 1 «3i 1 CSj Ko. 1 white— December 164 .... Fewuarr 1 701 ..'...January 164 1 tl. Buyer IMS 1731 175 iPebrnarr 165 .. ..

Yeitnriiajr'i dualug guotatloni by 4 aLasiaai aiai were: 1 OslHafUßraY ■ tH%arJHa% %rjf irQlfJ^iafFU sill I , Ma •.«:.«■ Chicago ait. LouU X. V Marti li v»'- l-'irm Htroiv Spot.... ParoU.. » SI M »l b-t Ootofcar delnen 1 57J 157, Is.-. tiowsnber.... 1 <0j 1 5o { 183] nnssibar 161 1 tat 1 »A (saaajl 1 621 Bark-> beat lerd— Spot October ll'i November I U|

laii-y— aatoa we** 700 tcma So. 1. Deamber dcliv. err. at *1 34. Ml do do. January. (1 34 ¥ci 1 Tbe btda aud oflerinfEt were:

No. 1 feed- Bid Aak'd No. 1 feed- Bid Aak'd OaVMaar 11l- (135 January . »1 S3! «1 34 ■areaatiar lit 1 34] February 134 Paw bar 1 33* 134 ; Marc! ..

— — — "— aooianoan »HUI - Kara ahoasa. «1 6S»I 67t »■ ell; No. 1. f 1 Clj »i 65. No. *(1 57» «1 bu. Ko. *. «l 5U./1 55. On i (ctourt 12. 1881. tbe Lirerpool qaatstinM were lla SJ all* II •< etl far Uslllmaaa aWsvaas. aad tbe looal rates were (1 ~~i " 1 76 • etl far slnailsj and miilinc. Fb"UK~lxiWrior au.l luoal viuu are quota!4e from $4 75«Z5 50 » I.I.:, aa m 'rand, quaoUty. Me. tbo latter beiuc Ui*- jobbing prior lor gill— d»e city urauda. liaWtv and looal e»iipemij«* ranawa from (3 7i« 75. as to brand. rbe i>M for extra* a rear ««o wan «4 25ut5 if Mi

KAbLCV— We gnote feed. old. apot. at (1 SO » etl: i«-a . (1 33*1 34> old brewing, fl-ri 10: new. (1 3501 37 1 Unenlia. «1 50. Casat, «1 5-1 40. UATi-He quote em ebok* at *1 Ural 611: Xo. 1. *1 4 r i 'iiajiai sal"aabla|li nT mi nj |l 50 «1 60 \f mi

ftVK-Vnmlnally .ionui.lt at JI '■• IS V etl f or No. 1 apnt: (1 C." . 75 lor >„. 1 .iik* We oaoaa law fellow at «1 67JSM 70: email yellow. *1 7u<t: 72, aud white at tl BiXg'«; Sebraaka, tl tti "1 li w rti. '■'iliS MtmL-Fead. tram mill. g}4 236 V too. Table . .i. •«. Sc a, B PHEU - Ground Barter. |;."rsl : aliddlinca. t2S>^»: Hborta. «23« 21; oil Cake MeaL «32 WWtaa. trade diaooont BliAS— lota qaotable at «17«ll « ton asked

at mill KWH tAT N .urn.*; From *1 40*1 50 « ell. HAV-Oaigo wharf ratal an: Wuaat, (15416. wDd oat, (Italic. Alfalfa, f U Ma»l4 . ton. ««-l*Vaaa bOaltO. * am« NT->-> - Jokblas nsas an ss foUowi: Goonannta. »,'«• • 100. IWmu. aa»c • It.; Los Annlea Walnut*. 13 14c; Chlir do. lJ«l«c; Filbert*. lla>lta; I'm»u, l.Valbc; Bruil. ItaUc mlnumda ITaMsa far auft: do hard. 7«*-. —sruoaabte at (u#e»,e ■ •> bid Urn cbotee Oal>tonua new arofi. Waaaaacsas Terriiury and Uregon. liii ■Ha. HuStT We gtM,>» at I4ei7eti t, lor eumb; 6 «7c fur dark attained and 7.««*r far wctte. kE»>i»ji » »... m.ij, .K,,,tWsi}Jat»s. bKIJ>s-V«lli.w Miuurd. >l 7S«I SO «l too tja: hrown da. S3: Uaoan. S|«'»i. Flu. J^rtJ :. alftwfa. 10 ala J-. ana: Tlsa-iuii. 7«lle: Un»p. 4|'f V; ft«im. S»(«3e. BfcAM»-ISnik'.! W'tUte. (3 I' O * •> a. lam d». «2 40 *!. naa«> a! 8VI: Pin<. « ami. Bad. (2 (WaH. Bottor. •3 ii«:::, ph. .3 M.« 3 66: U-i*. «4 '...•■... Hales of 370 taut B«TO1 at |i. awl 7» <!■■ 1-irLk at <3 «. ctl Pi IT AT' >r>— Wu«able at Mrtstl 15 •> aaoa from wharf for Early Boae. *:<1 25 ♦< etl. H •« Bed. (1 "I 10. Uarti«tf*(K tl«I ». Pe«rlo*B. »l(jrl 85. s««rt. jl II » cU. < IN luX s- Pniui siw6oc » otl. *• to grade. Vti.i;UßLt.-)-O.»u«x So'7Sc *> «.. Oarrota. Xut Utc: P»mi(m. Tie: Baeaa. 75c. Tnnura. " V* 11. MairowTa*. >«juaah. aWN •• ton. Cauliflower. Maine » dua. Garlic. I c « ic •■• lirkxl I Vii-nL lW»»c»t,. (roea do »U<r7Se » aaok Utasa Peaa. 21 «3c • » ToaaaMav BMW •> box. Una Ilisai. 2: e> B. Articnoko.. M: * douo. • v u»,'H. 4.T.'.. * .box. Egg I'Uut. MaUaV * box wai IMu 3 «4c I ftt. Hpinach, 2&c *< aack. Summer Sqaaata. 75c • boa. Celery. 6Me •> dot lirMi Oorv, IV ttcVout- Okra. mm. 75ca(l w >>», do dry. loa»)c » a. x UAi.,i,i;ilUri-iii.<-...i,.~ <o. imrt- i. eMMsV • t,. for mud to aaolar bin dairy. a&MTis. laokiu. soli. Sa»n t L: srkte »«1- »..te.n. MaaaW ;»_-.j-..>. Otsaaa IWHf;; Western, B •T.2»c: £aatera, 16 '•'"•' 8-CV if *r.« obotoa, 45|*47 j- ■ soaec: Interior. ■mHi Waatam. T.i • 35c .- .»i t.T •>• ami UAME— Dene-Prom »■,*• - dot. X -».— n. II a, oi. 10 BroUen 44*5. aatoaiae. Docs $4 5U«r7. "--»..,».•.- (1 • •■•: I pair ruracv*— »ii"! l' Mo ♦ 1. fir g..Li»lur». do boa*. 14 < loo: dr Mil do. IMSc «•»-««-. «i« B»l.htu (1 35 «1 75 »l dor. Whtu'tease. $1 '1 Wo; <ir. f do. tl (Ova 75. Korea. 5U«75c w ■tores. Voniaon. 6 ■■*;* H. v '»:■ * l'«l X w doreo. Mallard I >v. ».. S4 it ..r; SO; Mpri*. $3*i 50. TaaL •>•>« Wi.l«eno. «1 75..J25. fttUVlMloAlt-tluu-OaiifaniU. lf,J <t!7J: » B>; laav anLlMwltj. Baoaa, OaHl.«iue, 16-^loj; b«««n> brdaafax lftaHv. Lard. ll)-lt Has. I4#lic VI.. 15»cl5te: ».„., l^-ulr^c paib. MaJMaa. Pan— gi7 *> bbi: do extra. tJbt.b ad. ataaa. bbav $**» to: do primo. tiiatn. do exwa. «fl NWS. Baef-Paally. «1S«16 sj: dTaasas. f 14. do anra do. (14 atWit. bmoeed liaet 14*tl4k » ft sUJV I>KIKU rKUITH— atkod. «<wi«l . f.j 07c • •-' aaamloe cned. (nrlw:; do wboam. s#te. J-^m^ mill, li-tllc as uupeawl. Wat. AvfiooU. 12*14. Plaaaa. puaad. Si 1 :: ou aai alien. »*4_ Flench l-ronaa. lllc: Uatmaa Prutta^ o^rno. Aml-a. f*H° (.» >umi. <luwKT<4<4fs:doAldeiiandPlnmßMr.»«iae. Olifornla atllllni »l an fo> wka>» •as, an crop. 41 2XrS H: bl>, «> 75; qi>. »3: aiabUia g3 St. U..rkb«-i «. luatic Fin. ii,'iiifl.344i^ ooamievaaed.ao.3t : boujrna d . l«*»l»c ■ Maani a >»*• 3 . DOMEBTIC AND TROPICAL FBO ITS — Appier, saaaaina. 7ic»«l ♦■ box; 3««&Uc « box. Kirilj I isaanas, g7«rß •> box: Oallfornia do. $3 f Sea, Merino Uaaae, •&■; «l bos: Caltfonia do. *M. Tahiti Oraafei, »Ss<«4o ■M. Mis is ■ tlaaM »l • b— u. Paaaaiajlas, «•,■«» »• doien. Wslnaiiliiiiii. S4ai» » 100 etaswbss naa. «a 10 » aaaat. Uaoialopes. 74*r»Uc w crate. Apnc-.t*. Isjlc ■ 1,. Meetarteea. 750«r<l # box. Baapliar ns.«llMU«oh*al. riasaa, «M. Paaabaa, Sto • tiCfan JUaekbemav (tajfls oaaat. Flo. 4 «175 c•> box. prara. 4WM(I * box: Uanlett do. «. Mm! ¥ boa. linin. WlaWl <f box. as to grade. «ulnor«. 75c««l r box. MIHS>-Oslafaniai Dry. aaaal nliaaiia. Uia*«a •> aV. ooUa, . m do kip ao« call, itssMe. salMO. Marlle. as wvutht: aaltad him. lOVlliie: da calf asd »t-.1. Uic: aoeep aw. t>ob. abeartiuai. IVirJe: abort wool CTffSuc; low •««. «1-1 U. eMdiuax tuava-al: dear ekua. lug tic. (oat, -.ui.J and >«U naa la . bsjs7(K M ii. IAI :> •» - uuotable at 7^». « «, lor (air to food Brfinrd. meuc » I » We gum* Haraac Wool aa follows Bontnern and ■an Joaquiii. I4«*»c. Monatan fwt, 2liaßc: Nevada and Ariz.uia Ir.*. ■ one <ln«un. Valier. S4 »*«; kVasaarn. It «.5c •> t* Fall Wool! are in Cut teoaift and are quoh»f"i-< 2. ■••« low. „urr,. twli.; cbowa fraeaa. rti.it. ■MB are tbe rases irom al«u««Iran to d*al«n. »x*f- 7| •«*: w » for ail rradus rml (jji IU M V«a- 7| «13Ml I^mb-G^7e. Miiuol4«*nl Pork-nrasaa<lo!'r|uir;aßf«o«.7«r7tc.

RETAIL PRICE LIST.

There bag been bo material ■cusafs la Urn retail market daring the past week . Frail and Vegetable! ere in good supply . The raeset raia* bare damaged Onpea and' Peaelie* to some extent, vhieb will be Kdgasr ksecafortb. ban ■mvbarriea and Vegetable! have beea improved. Obotoa batter la scaroe and bleb, tears are nlgber. Deep en FUb are acarce. but Lake and Brook Trawl as* more plentiful, uame la baaoaitlig mare plenty and cheapar, at Is also Poultry. The following la ear retail price list: ■ami raoDfrcß. Batter. akstn. . • ■>. Ckaaaa. Swiss. . »... 3**4o <ii.m»ry twi. eaatera 20>25 Firkin »uaSB California 16W20 Hooay. comb 2v«£>lCueeeee. Sage. EnraeWi . ... I'i.rir Kggr. ban •d0r..U5260 Law* -.- tasok .&.. roam amd easts. Oeeea each. «I 00. 100 Hare V pair..S99.. te-::rr-.:. #1 8gSteaa:-^.rf l :«:: Hena Jf!^»:.-.::-EER Booeten 75«r00 Teai I.^STS:. U"*".a »-a<a«l. -.. Haaabs SO-*.. Hquureta. . a. nr.. ."8 .. Tucker. « ■...23£20 K«w«a v-doz m. .. Veoleoa 10*15 tf-aU I Buisrj 00 Ptteou *7... WidJlli^***' pr 1 "*" 2 AaaJl Birds'. "• *»•—••• WMajsuo s ntm in BTTJTB. 5125™ •* .SJ«..Waln«a »t,.IMK iff*" S*«Bananaa V «»..•»<• t.« fjsa 11*15 Lemma Hiratll «rapei 3 , 8 Umea ;■,»■•: £eao»ea *?12 Blecberriee ..♦» box-.J^SO P«ara »i"Reaj*»Tiea...s»»k«..lsS» fiSS JfcUKJoooanuta .each jj.«»r g-jjj.: ;.::: : : : jßSßgjy" v. f? : $«£ Itaiaina lo#rs. PfoaaDpiea. .. .... . 75«rtl HOmarberrlal. ..» *i"l*.«li.*-w»JZtta c i; :::.::%Bl> ntm. Anehovic! ....*1,.. tet « Mackerel ••>-•:. Barraeodda •*. . MMsM T..." B*l2 Oodnan *.* t Hoiea »51l Onttteuab eVe-iO Htargeoa f£ | riowaden etc • Tomeod ..."". S3 I Hallbnt .Jo«Js|Ttirbot...: ......"""al Kingttah. t« a WbHe Beit vi £er««i l« • Warn. f>gall..ti«M g55MJ,;;.:.;.;;...;.;.^ Uobaca abaU..w lot **»**. • MtlOJOraW.. .7TB> •■*„ .sasji a)

Vomit end <Jiy 8 Da tuft then.... .......«0».. Salmon, aEOkad 10*1! Miukl* • MO..SS.. Do ball B#lo Gal. 100. .5*875 Ha* baa TfrnmlffulMii d0....V lOO..«a«fS Khiimpa MtlOgksta a»eh..ioa«j Trout. Lab M. Tannin * dm. .s>/.»« Troul. Brook J«g..;Fro«* »4 ■£.. ma. Bmoo *I>.JOMHam. Batten...* B>..X>M Baet etaoia* OaHforaU 15«r20 OanMd Bj(l>rark, (Mb IS*lB Baokad ISSMO Bait 15<rlg f*—*. round. MUtObopa li« 2. Mrloln 15M.. Klbohoi« 11010 v«a. lNta.Lub ii@is TIOITUUI. Artlchokei. ...» doi..*o«2S Pom »!>.. 6® 1 B»t> IS«O0 Lentall 10«ll3 Oucunihwm Onloai ,• »• g Green Corn. 15*» liru«»ll«bprouU.. M Lettoee lS«r»i.(»n. freen 20*.. Turniia l.vaju l'eppen, grnsn lOOIS Badi«C«..» di bakj..l9Sw;Pu£i|>T. U«!0 Ckbta&m met.. 8910 PoUtm I* 5 Oulllmn BeibDoßwMt Ml 3 CM«T •bunch.. MlOiSice 30.134 Ona Mdi bcha . IS .' Hpinniwk M.Bmn*. butter...* %.. SCO 6 Hummer Hqw* MS Do Lima «* ( »uin« Beana si* 6 l-«*«ln*i Marrovtat Bqnaab.... S>«t i Ba riant 6@ CTmum. .„ MS QarUc E^lolnvDW. ..* doz bcb>..WHo mil. Hard. . . ton. .»l« OMM7 «> Seattle...* ton..*B ooo 8 SO Caunel lSlw.nlSU' Itoutoo M 60 w.-iiiuit.u lv s*»n jo ivxn B«> S <*K«t 8 20 Wait llarUo VllOii.Ocke V bU.. 701? 75 Scowl soujtuiuui

STOCKS AND BONDS.

TUB STOCK AMD BONO stXCMANOK. WrnaKMi, Oetcbrr 11, 1881. Tbe following i. tha oOcial report of tbe transactions resterdar: CTIJTID mm aoUDS. ud Aak.l Hid. Alt. 4 per Cent vuan'ir.lltti ISO 3, per cent Extd 6a 41 per Cent Semi I Ueml-annuallf ....IXI - ■ nnn^tlf. »« -I OCOTT aoaTDS. tlltaai-ai-*- 105 - |Alamedaß'a Its - Bacramanto as ... 112 — iHuiu'ioldt tra 109 — hm Ai gate, 7a 100 - |3«n Joaquin Oo rs 106 US am BoaTDS. Sacranientora.... 50 60 ; Stockton fa 106 - Ban Diego 10i.... 106 - I Maori ninooi aoase. Monte-'r Awnae.. St — IBPRR of Cal 6"a. 103 1' 31 Dupont Street.. .. SO -liV, Water Itda.. ll»i lli-J , North Pacflc B B. 104 104J| miiLBOAD aroou. California Street.. 110 ll{iJ|Sutt«r-Street 971 95 ' Central.. 5S —In lieachtMiaaiou. 102| I>6 ! Oitl 103 — Omnibus 60 &'. I Geary Street 103 - Presidio 89 bill ta.ctaacß btocu. California - 125 State Lnreftment 123 — Ooauaarsal ISO ISE dun — 80 FtrssDaaa' Fund 1. — 133 Union — 114 Rome Mutual .... 135 140 Wattarn - lot Oakland Home — 108 BASa STOOU. Alameda — 100 Merehntl Exoh'ge. — SI Ando-Cal tparSU) 66 — Hacitic — 127 Uauk of OaiitornU — 168 Baf ings and Loan. 1U — First National.... 129 i — san Joae let Nat. - 100 Grant". 55 - Oakland Batik Bar 53 - •aa eTocn. Capital « 56 L— Angel™ 55 '.Cl Central 69 71 Htockton lias 40 - OiUud 29 3> San Joae - Vi San Prancuoo.... Xi 56: waTßa encu. Bprlcg Va'ley.... 1181 HB(tContra Coata —'; 80 POWDKB STOCKS Atlantic 01ant.... 74 90 ToultelAl — 10 California ISO - Tonite ID) imtssas' - 10 Giant 116 118 Vlgunu* S 31 Safety Nltro 151 15, Vulcan fowder... TH 86 HlaCaXLtmoUS STOCKS. Cal Dry Dick Co.. 50 — Pioneer Wn MUll. -1000 L'.lU«-ln. LtCkl. — tl Sale llrttn.it 61 i 52 Oal Kleotrical W. 8 10 So (i F Horn atead Oold * « Tel<«rapb 69 - A Dock Oo - ISO Hawaiian I on. Co. 45 CO ac Iron A Nail Co - 35 llsiai fliiaai 00... 7 — United Uarrirge Co — 45 MaituilaUi Ml'sUo 82| 90 .a Wi c Worn .. 73, - Pacific Jute — I Ual Iron ft steel Co - 3J Pac Rolling Mill.. - 127, ■ales. 10 Hawaiian Com C0..61|l 10 Oakland Oas 30 60 B. F UaeLlfOt Soil 5 Bonn* V Water.... 1184 SO California St X It. llo I

MINING STOCKS.

THtordtfl HeUea.

Folio* ing were th asles in the Ban Franelaco Stock and ' atsshssfs Board rtarterdsr '. ixruhaitL sssauv— »Jo a. M. An '.<« — M 0 aba 75c: 100 80 Keotuck- 125 ahs tl 4). A..»un- »Jaba*2 4 - .-:.3 3 40 lodereudeooe 1050 alia «1 35. Alia— 6o aba 65c: ISO 60. : .Mount Diablo— €l) «in #11 Belober— lso aba 7i-c: 40 «5. Mexican— l2l aha H9O BaUiori-100 sue 45c: 33j 50. ! N'u.'didar-SOO aba 10c Beat a Batons* -330 as* S6i. Nurtbern Belk<-190 ahs(l3. ■ m or.—iai aba 15a. Crown Point- ISO aba £1 15 Doci.lt'iita'.-lou aba •?. Con Vinrinia— lßlo sLs :5c ( >|.l,ir— luf. aba $3 30. Chollar — KM aba «1 85, 300 Potoai-100 ihigli. . II lln 1] Sara**— aha «133: SCO ExcbK.ikT 150 Shi 3V 1 35: 150 1 35. b 30. Eureka Cun -10 aba » l.'J ijooruion— 50 aba BUc Grand Prize— 4oo ani. 40c .Sierra Nerada-145 aha IS Gould a Curry- 545 60. |fjnlon-6i'sans t5 Hale 4 Muro-lIOU aha (1 of.. Utab-U shs $1 90. 260 10. I i >Ul'Ll> sawalod— ll a. ■ Andea-365 aba 75c: 50 70. i Juatioe-500 aba 20c AUa— aba Cat: 100 10. MeHoan-100 .ha *4 f); 25 4] Albion— 44s aba (1 40 : Mount IlUblo— 5U aLa »i. Bwton— »o she 15c N'urtUrn Ifa-U*— lu ana 413; Bodie— l3o aba (3 85. 25 12], a3O Ban 4 Belcher— ISU aba 164: Oro— aha 16c 340 6. itpalr- 150 sna «3 20: 75 315. BuLJou— sso aba 450 ; 50 50. ooddanlal-SOahs tl BJ. Belober 1 0 sbs 65c. onraau- i.Si ah. 21e Uou I-nnerial lOu sin 06c. Toßuai-*4O alu |1 15, 350 1 30. Or. • Point— so aha gl 15. Garage — 150 ana (130:1150 Obollar- »jO aha tl 70; 131 1 25. lU. SUrer King— 80 ana 112. 39 Oalituruia-imiafaaSO.- Hi. Con Virginia — Ml tin 70c. ieoruliiti *' slij b)c. 230 75. Sierra Nerada - SOU abs S. '. Cballense- 100 aha 30c 30 6,: '.'J HOouldACuny— UOautSU; Utali -8u abs tl 80. 10 34. fDi..ul-.in-l.'j.ii|4W;:s) Holmae— aba So. 4 so. :oJ4ai. Hale a Note— aba $1 K. VeUow Jaoket-SOO aha ill: 1653 lit. 40 1 20. In ilw nil mi mi lfnrfl aha tl 36 ki'.n.m -cniio*-i.ao r. a. Ande* -10 aha 70c Holmes- 4 «h. Be AJta- 10U iv )>sc ilndepeniience-llUOahitlSfi. Atfnls-igpauaCOc: 300 55. Manin Wtiltv- lot ab> (1 40 Albion— ana & 4a. Mexicau - 3UU ahs : 7j 4Cj Atlaa-100 abs «> 8 i. 175 4 56. Belcber-40u aha «.«; 6 JO 65 ' Mount IHablo— SO sbs t4 Boat ft BektMr— 4o aha a). Mono— aba 40c 80 tj. .Northern BeJe-30 aha 13. BodM-70 aba S3 85; 99 Stl-Ooadental— sllahatl|. Bulwer shs«l. SaT.jo-30 abst6l: 150 6 Bullion— sna 45r. Un 1150 aha 15«. Caledonia— lo" aba 10c 'Ipbir— 3lo aha 13 19; ICS 320 Cbollar — 1385 aha fit: 10 :*'3 2ti. 145: 1250 130; 475 1 35. | Overman -2 0 »h. 20c; 10025. 10V 14i PoUxi — 100 MM (1 30; 300 Con I t.-u,ia — 110 aba 65c: 1 15. li» 0 1 10. 11U0 70. Pitul— lUo all. *1 10. I*o - 1 »' ana fie jara.-e— 4oo sbs « 1 stjaS 1 35 Con— lsoo ahl 10c Scorpion- 250 sha 75r. Eureka O.»i- 50 »13|,1J0 Sierra, Nevada— lSO aha til. Prize— ihi «0c 350 5. Oould ft Currj-4i>J sn> M surer Kiug- JO sh.< |12J. 210 3 55. 140 3 60; 50 3 •>, Tio.-a - 100 aba 05c. a 15. Union -:.'.'. ana »4 B J. HaW ft Norc— 350 aba tl 80 Yellow Jacket-is./ ana 41 SO: 1500 I 85; 1" 1 SO. Su 11; 100 1 30.

Otsatae- Mealatlana.

WXDKIDAT, October 11—1:80 t. M Albloa— Bid. »: 40; Ask.2 45 Oould A OarTy-2ai ahs <3 60 Aita— star Cue. Bale a If ore— lull ah. (I !•:,: And>e— 7*c 1 0 19 1; 200 1 S3: 480 ItV tSBUioa-Bid. 4bc. Ask, ML Mexican -70 aba «l 45,170 4t Beioner- sbs Cc Martin White-Bid. «4 J6: Caledonia- Bid. He. Ask, gl to Heat A Helehar —r 0 aha Occident sJ-Hd. II 70 California— 46o sti iphlr-W5 shs <] 15; 190 120 Crown Point- Bid, tl 10 Overman— Bid. SOc: Ask. 25. Aak. ISO. rotuai-2U>sns<los;2Uo] 1" Con Imperial— Bid. So; Aak. Savage— Bo tbs 1 1 35; 200 11; 10c 900 1 30. Oan Virginia- 70 «ha 70s. Scorpion- Bid. 75; Asked. the Obo!iar-K/oah»tl 40.21/. 14' Sierra Kevada— BO sha *5. KJkoCon— SMabs luc;100 IS Union— loo ahat4 85. Exchequer alia iSo. fellow Jacket— M sbl fir-

RECEIPTS OF BAY PRODUCE.

Wissnuiur Kteviko. October 11. 1383 FLOUR— 4OB qra. r A Hatch* Oo: do Hperry L Co: SOU do J Zirgenbeln feOa; 3bO do Moore, rmua.ni a Oo: ♦ 8 do L Lakes: SIC do Cutter. Lloyd ft Co: SOU do U II Williatns. Total. 3492 WUKAT --41.* rtla M Waterman « Co: 7477 do Ewlagsr ft Oo: 1160 do CoaUgao. Ouhen a Co. 1733 do £ F Bent ft Co; 748 do Flab, Blum ft Gir.in: 7234 do Miaxion Rock Warabooae: 743 do II Wan«enh*im; 840 •! i i.iavr>' Biu Aaaa: 370 do li Uii> ft O»: IliO do lluliur ft Hart; Ml do Wai Tennaat; 362 do bloebman * I erf. 53> IsO » Tbewarkaaf. 203 no R P Tenner: 1331 .1-. «. V, Mc.Veu; 1105 do Kuig^treet Warrbuaac; 2.,1 do order. Total. turn BAk.LEV-427U ctia. in Watotmau 4 Co: OH Is O Clar Urn 230 do II D Elwrbunt; XI da T Newell: M do t P Beat ft 00. Total, 64K. OAT-.-2.0 ctli. U Mnrrow ft Co

OOR>-J« rtla. DetuiuK.Paiißer A Co. HKAN— 4OO aks. . lociao la,: Warebouae. u (i.iL- 181 balea. cbrwtr ft Win: 11 do Huhne ABart: 21 do ocboobert ft II.*!. .ad.. P Uarii ft Bro; 30 d.. Moore. Fenrnaon ft Co; 37 do ittwr ft Madia: 15 „<, Whitney ft Waaton: 2doOr 1, 1 Total. 324. BAT— II tone, J L Venn.ll. 8 do Rider, bumm ft Co. 63 do Various. Total 111 STRAW— 3O toua. Order

HOPS 15 bale*. U Clayton; €6 do Lillienthal ft Oo: 50 do Prill Krewery. Total. 131. QUICKHILVKR-5I lull. Kedlngf >n ft Co. HI n.1.L1.:.1ii.\ Vl^ctla. Bank of California. BORAX— »« rtla, Wm T Oolemau * Co. hCLPIirKtT.S-i2l ctla. C A Ja-nea. PIU IKiIN-teictla. M«it;er4 Kerr: »3 do McOormack A Lewia; 371 do Golden Gate and Minera' Fuuadrj. Total. 1153. OKU OIL— I bulk ear. COA TCo COAL OIL- 61 cs. CO A T 00. CHROME (IKK- -Ml cUs. Kruae A Euler. POTATOE.H-1117 eacka. larmua HWEETPiiTAT<IK!*-42«aacxiVarlone. a . OMOM4-748 Vanoiu. BEANB-1M aacka. Various. WINE- 11. IM (alia. v » r ,,, u ; LE ATII hK-75 mila. Various. SKLI-tO Una. Varioua. LIME— BI bbla. Order. P Ai'KK-Uv reams. Order. BfcKT kTRUP-71 bbl«, Order. BALMOI.-C7Seaaea. Order. HUN KV-13J oaaat Order. RAISIN-- a* boii. Order. 8 P LUMBER -*.iwo Iwt, Order. HIIIKS -X*. VariMiia PELTH 14 Mia. Varioua. UK 1 Ni>-« Mil. Varioua. KITTTKK-S7O atla. Various. CaEBMK-184 tla. Varloiu 'A. Tv >» »7 Is. Various. EObB MX ten. Various

BOW ! LIKDEKBAUM -In thia dty. October 7. to the wife of N. ' LbwsnMuiii, a soa TH < 1.N1111.L- In thiseity. October 10, to the wife of Joe rablll a daughter. i PKRKAfI.T In this clty.()cU)l«»r 9. to tbe wire of Dr. J. I Perrault, a daughter. . . AUKR CHHU-ln this dty. October 11. to tb* wife of. '• M. Auf.icLUg. a son. I MARRIDD. WOLF-OOLKM AX-In this dty.Octo>«r 8. Marcus Wolf to Jennie Onleman. MfiXTAUBE-ItL'HVK-ln tbia city, October 8. Jolin Montsgne to Mary J. Hums. PIBP. SANDERS -In thin city. October 9. John P. Sanders, a native of (■ .tt^uberg. Sweden, aged 64 years. 11 mouth. and IS day*. I Friends are recpactfully Invited to attend tbe funeral j to-day (Tnarsdayl, at 130 o'clock, from Masonic Temple, > comer of Post and Montgomery rtneta, j OBRIEIf— In this city. October 10. Mrs. Mary A- beI'.ved wit. of J. J. (I'Brien. a native of Clonmel. County Tlpperary. Ire'aad, aged 34 yean, 8 months and 2 day*. Friends and acquaintances are respectfully Invited to attend the funeral to-morrow (Friday), at » o'clock A. M. ' from her late residence. ITO7 Octane street, thence t-i 8t j Mary's CattiedraL where a solemn Requiem Mast will b I celebrated for tas repose of bar aoul. oosßaKncing at half ' paat ( otto-*. BOBERTSOK-In this dty. Octot.tr 10. B. L. Roliertaon a native of K. ntucky. aged 71 years. CAMPBELL-In this dty. October 10 Mrs. Mtttie A i Caiapljeil.anatlveof Maine, aged M yean. f

SUN AND TIDE TABLE.

Fraai the Paolfie Tide Tables of the V. H. Onaat Hnrref. TMe boon Isfnaj midnight anil noon are Aeal(iiat»l by a (A. M.I: thnaa between noon ao4 midnUht by I (P. M I, Oh. Mb, j, AennUa midnight; Oh, 00- p. denotea noonThe b^rbt la reckcaed from Um> >e»i of aTeran lover Ir^vsten to wllob the aonndlnga are (ton oa the Ouaat Bnry«iy «3to—4»

_ ■ 188 warn. LOW WITIk £ Ural. Second, fir**. j Second. .* Thae-IFt, Tba*. 1 It. Tlaa*. Ft. | Tim*. | Ft. 11 lI4O*~*T p~7T Ota "77 tOOpTj 13 OSJ 45 inn CM it I aSs Ou 14-.... 19) 4 4 On 6-9 101,11 111 OH 15...... lit 43 115 5-» III) 11 800 -01 16..... 107 41 144 67 731 rt 848 -01 17 408 41 >» It S2B .M «40 Ot) M ' lit 41 "l« f4 951 » 10» 01

1 Mra-Ortobei li «k» <«|tets. IS

MOVEMENTS OF OCEAN STEAMERS.

I— LU I. IHBIBT i ! TO ABKJVK. MU - riioai. " u * t -.. ' City of Peking China and Japan <)ot 11 Humboldt Eureka - °« t 12 Dakota Victoria, stc <»* 13 .ii*fof Oalitornu... Portland 'Jet 14 Oonmanttne little Ktver* <><* 14 Loa Annie* Kureka <>•* If Uity of Charter Bueneme* •>«« 15 orlxabe ......Hao Die«o' Oct 16 Queen of tb* Pacific. Portland Oot 18 Granada Panama* *»ct 18 . . TO DKPAKT. • AMI. DasnaTATloV. *" ™,. 1 Oolumbia ... .Portland Oft 14 Humboldt JSureka Oct 14 anrrra Han niaaii _ • Oet 15 . Oonatantlna .'.■.■.'.'.".! Elver* _ Oct 18 Lee Angeles .Eureka Oct It City of Chustur Bueneme 1 Oct IS Hsu Jose P*nuna' Oot 19 "And way port*. ■ I

Sljipping JntxUigcncc.

•AN S-atANCInVCI. U TUHBItI. Hana orr-'mtt. ( id 1 — Stmr Columbia. Holies. 83 bow* from Portland, via Astoria 51 i hours: pass and mdse. to O A N Co. btiar Auouu, Ingalla, I d*ys from San Diego etc; pass an.l mdse. to Uoodall Perkins * ( '... btur i a, iuina Moody. 5 data f ron> Oolumbla Birer; pro- . 'wiip'r.iuliy Beed."beldon, 3] daya from Illogo; baUatt, Miif bruiiy KonL Sl.rl.lou, 3J days from Iliogo-, ballast. to J Chapman 4< o. ■ H»rk Atalanta, Johnson, 11 days from Port Gamble; lumber to Pope A Talbot. Hear V«sa,Thoroe, 24 hours from Cutfey'a Cove; 3,000.000 anlngles, ton railroad lies, to Higgiui. A OoUloa. Kclir Christina Metferu. Jonusou. 24 hours,froui Blhler's Point: 9U cords bark, to Uiggi°> * Collins. Hchr Oolumbia. Ma.l.ou. M houis from Pigeon Point: . 4000 railroad tia>. to L X White. Hcl.r Han Diego. Oathcart. 13 days from Victoria: 5500 lbs Ivory, to L N Handy A 00. Scbr AbbM. Jergeuso... l'« hours from Caspar t'roet; 225 M ft lumbar, to J tlJacksun, Scbr Ellen Adella, Obarison, IS hours from Boweui Lauding: M M ft lumber, to 8 11 Harmon. Schi r*ain.y Dutard, liauert. 20 hours from Wblteaboro; CUJU railroad lie*, to L X Whit*, for Oakland,

a> 9- l*arr»&»t>. nanaj lass n October II -10 P. M. Weatbei hary; wind finab NW.

rlaasarl .

Ort 11-Br bark Dunkold. Finlayaon. Cork; M Waterman a. Co.

■ailaeli Mil- BsnU Omz. lioliliioi. Uueceoi*. B'mr City of Cnester. I'lummer, Ventura etc Stmr Loa Angelas. Wallace, Euroka, etc HUur Salinas, Huti'cl. Amntport Ship Kricsson. Pliimuier. Seattle, Brahlp Rlkrbank, Parksr, Osrk. llr bark Ulalrnotle, Hawkins, Osrk, lir back li.U»i» rt. Tat«. Ouwnntown. Br l.»rk (ilaui.or, WiUiauu. . ork Fr bark Tijuca, Birabe, (jueenstown. liri^ Conauelo, Howard, lionolulu. Schr M.-uilucluu. Kricket'iii. Little River. Scl.r . t*J of San Dingo. Naljon. San Carlos. Schr IHubicig Way.', Urisooll. Mazi(arrv» Island. bebr H«VfUty-Nix, Tboujpsou. Blhler's Joint. Hchr Oolden Gate. Baamuiaen. Newport. Kclir Kat.uv tiilmor. Parley. Hanta Crux. Bohr Annie Gee, Jsrgrusen, Co. » bay. ocnr barber*. Johansen.Weetport,

■saisfkkda. Per Emllf Reed -Bailed Sept »; bad variable weather during tbe paaaage with occasional easterly gales aud auJ den .quail* with nun; all well, njnnwni He|>t 7 LW 7 sT, lon 29 W. ahip Riverside, from Han Kranciaou for (Jueen-Oowu Sept I— L«t -at N. lon 38 W. sblp Mt Mebolaa. from Mew York for San Francisco Mlscallaaeoau. MoM'K> IDKo Atig .-.I A survey ws* hell ou tb.. Br . t«aik Annie HtaHoid aud it was reoouiueodej tj sell the '^v'AI.I'ARAISO-Ailg 16-Tbo Fr bark Aveule. from Moodyville. waa surveyed aud found to be making much water and waa reported as not lieing in a proper con.litiou to proceed on her voyage, tbe leak baa not benn diacovcrsd and the anrveyors reoommeod discharging the greater part .if the earro: tbe vessel has beeo sutfideutly lightened to enter tbe dock for repairs, tne expeusea of which will amount to about |— ..000.

t>«inastlc P*>rt*.

PORT TOWKSEND— Arrived Met 10. snip Topgallant, hence Sdi>t 21; acbr PriUii.'f. (iuaymas. Hailed Oct 11. bktne Malay. ; bktne Quickstep, Han Bias, PORT HLAK ELY -Arrived (let 11. ship Topgallant, heuce via Port Townsend; schr Courser, Wilmington. PORI HIM 'iiVKKV -Arrtvo.l Oct 11. brig Deacon, Wll miogtoo. TALOiIA-Arrlred Oct 11. shir Shirley and bark Sa ntaul

I nt 11, bark John Smith. Kuatel. Shanghai riAls I'l.liLo Arrive I Oet 11. .chr Cora. Caauar Creek: acbr b.. . 'It; atoir Newport, hence 9th; schr Sau ll'i. i.^vLitiua. Albion River; sctir Aloalde. Whiteabu.ilt . Arrived Oet 11. achr Daisy Kowe, bane* 6th: m-lii Hayes, beoce -.1. i.tVl'H- Sailed oet 11, acbr Two Urothem, Sur Riv EURSKA A.nveJi ct ll.tchr Miry I>*lge. Honolulu. LITTLB KIVMC Arrived Hct 11. ,chr John F Miller. i>ct 11. sihrs Big River and oriou. San Frauciaci. POBT (.AMI. IF: Arrived < let i". i»rk Kuieraltl. tlaea lulu. KoRT RO •» - Arrived Oet 11. iichr Cupheuta. hence lc

Buur i i". .ii. I ' ■ Vul'.K Amred Oet 11. itun Dev.inla. Labrador and Bo

PBILADKLPBIA I Issrad (it 11. ship Cl.es.- rough. lMt.-lu..|u. lor I'urllim.i. Or

n%ns t*. n I'.n. FAl.M.'l TH Sailed Bsst », Br hark Kel.in. Leary. Sui.il. iland.

Cleared Sept SO. Br ship Victoria Mjanas, Taylor. for riiililaiiliM yl'i:i;>STO*V.V- Cl-are.l riei.t 30, Br ship >" L Lewis, El lr.ik,e. for Keetwood. Arrived '*•" 10, ship James pTsnililil hen^e June 7. Ml. ship Emily F Whitney. Kollina. hence May 30: bark DsTsaaa;. lien.--, ship Importer, Portland, Or. 11th. atmn Hamaria. British Crown and Lowland IK lILI.V Arrived Oet a. snip Ureat Admiral. Tboruli •on. benov June 14. s.il. I Oct 1!. ship Commodore, Ran Francisco. HULL— Mailed oct 9. (ier bark tiennaoia, KouiberK. Han Praniiaoo.

llTTatrftfll. llelUrt Od 10. ahip X B Suttou. Carter. ■aa York.

;-. meriaUtls,

SAN DIKUO-Per Rncot-17 l,Ws 163 boies bonay, 83 pk<s fish. l.<* 1.1-. dried Iruit II |iig< houMbnld goovla, 3 I. In sains, 3 ; hides, til bles wool, 1 horse and i>.ggy. loa butter, 14 empty kegs. 1 sk hair, 1 Mil peilr, 4.' t.kga ludae. rian Psera- i ptn 5 p pcs 7 bbla wine, il cases c*uue.l fruit, is empty kegs, t) bull pelts, 5 bias wool, 1 ca 2 caks beeswax, 1 l-kgs bides, 45 do old iron, 7 .1 > mdse, 2.D I sacks corn.

Banta Barbara— 2l pkgs fruit, l.y ska com. 4 pkgi bouetbold goods, y bale* rags, 2 uk^t glass. 9 do old iron. 14 cs B-li. -'t; do canned fruit. 73 ska Leans, 2do aan,«Bkfl mdse. Port Harford— 1 Imjz chrome ore. 6011 sks wheat. 38 do rye. 543 do ba.l«y. 130 do beans, & cm poiaoo. tO empty kern, 4v blew wool. 2 iniH pelts, 356 cheese, & box** «t«. 1 c «■[, cbickeus, 3 ca canned goo la, 31 bu 9 kga 3 bl.ln butter 1 cs boots.

PORTLAND- Per Columbia *H sks 7 pkgn wool. 1208 ■ir« 640 hfa fl jur. 451 bides. 4 udls 1 deer «iin«. 13 bdlt ran. M call rkins. 18 rolls «heet ir.u. 1 ca cheese. 5 machines. J 3 do atari., 4a; aks oat*. i;(W ci 1W bf t.hls 11 bt.ls ►alaioti. Ji l>dla kips and calf aklux, 3D tins tallow. 3 crat.» boot.. % 1,1. s glue. IA Ulla abeen skins. 90 bdla boops. 1 ca

caasiaiere, 8 ca 8 bias woolen goods. 1 as 10 bin blank t>, 4 horses. 1 wagon. 1 oa leather g^oda, 3 bdla old web, 194 I lea hopa. 1 cheat tools. iH toi.» pig iron. 1 safe. I stove. 4 hales glue stock. 1 craw bit ak* horn*. & bltla c. muut. 1 oaae tof. I 1.1.1e glue. 33 bxa egg.. 1 ca straw hats. 2 cheats personal effect*. 2 ex boob* and shuea. 10 bxs spplea. 4 ca tobacci. 4 ptga ln.u-fchol.l gofKls. ; stallion. !* i-< wtnte zinc. 1 oa til. cases. 2: liin pearr, 1 1.1,1 gin. tl til« barrel atock. S rolln leather, silO sks wheat. 3 pkga hardware, J bbls 38 bf d<> 7? 1 cr pictures. 1 ble carpet*. 1. t old railroad Iron 25 tila round iron. H pfc.'S expreiu and treasure, i cm mdse.

CDaalajai***.

Per Ancon— Howe A Hall; Wm T Coleruan A Co; C li fornia Transfer Co; Steiner. Klanber A Co: T R Sawilow; TUlnian A ■alnlall Moody A Fan sh; s Mslasr; I. W kimball: Cutting racking Co; Longbry k Mlchels: Mrs s Heal, A Butter, N 0 lliwks; Mrs Sinclair; II LTil.lj.lK; Woouworth Clock Co: P Scuilr; a'pruanoe. Stanley * C; Hans, Hu'.t a Co; ilellmau. Haa> A C.i; lane LatabtOo; I'latctiet a Harris; hi'ni-.: Kavaiian Iliewery: J 1' Newmark: A H Moiire Oo; Pa r, Boiling M.ll>; Tboa New,ll. J. ui,uigi>. Palmer a Co; J ILua; II lluunl, ll.il. k Oral M J M Ibarn X T Cooper; C Hurley; C E Whit ney; .1 It Turuas; A Paldini; .1 II KeaslDg; 1 iuabeiuer Bros: Ntearns SHmith; Lvi A Miller: National Brewery; k liutchinaou: Christy i Wise: liol.ltree Bros: Dodge, Sweeney ft Co; J It WaStnl k Co: I ie'.i i a Henry; Wooster ft anMaan: X W Ponaitb ft Co: Oatm, i;r - >. Co: P Ktri:.l>v» * Co: bnghaui, Whitney a. Co; O Whitney A 1... c.iliu. Michelsuurg A OK Mheatnn A 1.n1.r-. H M Newhali ft Co, F PbllUpa; Blochman ft Cert; Moor*. Ferguson Ac. M.l fnanni A Co; Martin. FraMSI A C: aud Chinese merchants.

Per Columbia— Allen A Lewis; W .1 A Jams: D B Brown; Bank of Qam Is: Brown HriM A Od: C'hrtstv A Wine: c.ayi.urg a. Wise; Cutting l'»ckm< Oo; Covbitt A Msnlaai: UliU a Cviwell: J Kverdmc k Oo; .mull A Oo: Feign baum * (' ■ i. W llnuie: licit Bros k Or Hilon, Jostl x Co; Huh. A Hart: 8 k -i, and A ('■■: Jas X Kelly a Co; Ko^lilaud l:ro ; Littl. li.-ld. Alliaua a Co: Lilllentbal A Co: li Morrow k Co: I' k r Lane: Main A Winchester; Peters * Cowie: Ivan OBaßksaßMr; Kuue A Laws Klcbardson c Kialdn; Moore. Kergusou k Co: Kli.ailrn A llxal ; Louis Khan A Co: * BSoaanaraOo; WaJlSaanAOo: II.V t V. Walt,, ( ' V. Whitney k Obi Walter Bros; Order.

A TRANSPORTATION MYSTERY.

Fran hear Tark «Tty la Albany far Ira

Cenia. »' a M.t. K.[.bito>M

This Is a cheapening age, certainly, and tbe eheapßM* ot articles that were once regarded a* laxories i. a perpetual inrprlae. Bat the law coat to which we are told aUamuoat traTelllnK Is about to be rednoed *arp%a*ea everything elae In tbia direction. The (learner Shady SiJt begin •**»*! year* ago miking trip* from New York to Tonk*r*, OB tb* Hodfon, a dU'anoe of twenty mils*, obari<lng ten citt for ptgmoiitrg. Tbe eoterprli* wag hoc. c*M[nl tn<! Ibe boat's trip* wen ixtended *Qeeetslvely fo for i.er points, sod new tbey reach Pi nan imbsl* a dlitaace of *ev*nl7-uv« mile*, lbepa**an> «• t fat* remaining all the time at ten cms. HtrsDgr a* It may appear, we are told that the baalneet I* a paying one, tbe liberal patronage of the tMtanrasl and tbe bar, whose comfort* are dl«p«nied at tbs n*nal price*. a.alsMng to make It ao, and two other boats are to be pot od to ma between New York aad Albany, a distance of 160 mile*, at tne oi - cbanved fare of ten ttata. mud th «Is not all. We are told that II the Alb«ny eipsrlment ihtll torn out a* looowfally at it li expected to, ibe dirlsf) mloagtri will ooai* oat Wen and take tbe M s.t». ilppl river, from 81. Paol It New Orleans, into tit gebeme. II it do! itated that tbrlr boat* will carry puuenn all Iba way from Minnesota to Liotiiana for lea eeot*. and fr*l«bta— for cbeap frelxbt.c>rry> Ing la a part of tbe bOMtiM*-- at oorra* ponding rate*'; bat If thf-y 010 make money co tcn-eeot fare* from Mew York to Albany tbey need not onarge more Iban ten time* a* much Irom St. Lool* to New Orleans. Think of BSD « all tbe way from HI. Loot* to New Orleans for II on a ftrat-?!*** ateamboit 1 There Is aometblng Inexplicable about tbe bodnett tbal even Ibe Hew Turk paper* arc not sols to mike plain ; (till, it people tr* lavlted to irtvel at tbe rat* of 160 mile* for ion o«nts, toi; will accept the lbTlUtlob without bothering in an lvc» aboal bow It can be afforded

J. H. KfeSSKKQ, «•»«■ — *aoiJEHALa> at KiTAU. n_nnnnn> —HM, I>BALX<« 'S r™™™™™™™ «r*»KKESH AND KALI FISII, Aad BTAM.4 7 ii H, NEW M\ BKET, fl<alla TV and Hi). I allfornla Market. I - I | ALTA CAUF9R(.IA PRINTING HOUSE. ■^ejß*^ C^Mr^a^aalßT^rT^aTy' fcv **rr J fci^.'" - a. -j, i Book Job & Fancy PRINTING AT nit jgfc^*w .^. *-^Jf*^*a*^3B&Ba^^^*M.^*tc^^^^*ape^**J*^*aaj*jq^^^pjfip*ajj^paaj**jy^a*^^]p^a^rv^^j^jj^ ALTA JOB OFFICE \

Hmnggmcnte. J. H. lltvuii . ___.._™_... — Proprietor rEtD*s W. Bar „.. — — Manner mr HA VEKL Y'S ATTBAOTIONS 00 not pUy on SUNDAY EVENINGS. Tills i TlinriMlnyi Kvrnlaic «''•'■ 13 LAST NIGHT BUT TWO "*■ Or the «aci2flmaiit of MB. FK&NK MOBUADXT, BAN ACTCE, In Robert 0. Morris' Amertwn Oumedr-PruM. OLD SHIPMATES ! BATIBDAY AFTKRNOUM. OOTOBZS IS Lhl Mordanat Matinee. SUNDAY XTKNINO. OOTOBEB li M'MJC orilLK aENKK'e OF.RM AM DRAMATIC COMPANY. nuuilm Events* ....... o«-ioi>. r 16 r*rsw*.i KiKHementof the Bmlnent Actor. MB. t'KA»H MAYO, in hli great tmMri)nitloD of VAJI, THE VIKUIHIAIII EMERSON'SSTANDARDTHEATRE Wm. laiuiii Bole Proprleloc and MuugM Juu K. Wiui ;... Director of AxuDiemeiiM Ttt-RIUBT TUI'KDAV TO.MICIHT JBVEUV tVEBINd. (IHOLODINO B08DAI) AND HA'i'UUUAV MATINEJE, EMERSON'S CALIFORNIA MINSIRELS. ■7" IMKIIN-K BIT "*« TUB WOBLD'S OBKATUY IBISH COMEDIANS, FEROUSON and MACK EMERSON'S KATX KIBB 'KM. : HAKLET REED* FIBaT MATES.

URIUINAI. rill'll.lK PRICKS. •.•|'<r>« Clialrt, Brew Circle 1C or Parq ur l !<•.....„. — - - Itl* 1 -*- Family Circle ~ 8O«' JHatluee i i .n. .i.n 90c. an-1 2 3 °- **- NO XXTBA OHABQE TO BKaKBVK. ■« WINT£E QiaDESi. .MUK.tt..ii nsaat. between Post and Sutler Street*. .■iTirn. A —••-' 1,1 i - —....._» _Pfi>pri«tot* ran. BoßMxaAllK ..........Jitane Director J. H. 1>0ua84jiM...«««.«.—..«.«.««..«.-..-««. Conductor THIS ; THURSDAY; EVENING Off. 12 THE FIELD OF HUBOB ! ( LX PEtIK ADX CLKBOtt )

Comic Opera, In three acts, by F. Uerold, will be pro- 1 dnced th. first time In America, aa originally rendered | In Parts, to immense sac-ess, more tban 100 nights. The cast includes : Miss Annl* Alnsworth **...„_. — ...Marguerite Miss Aunie Lorenao a 5..............«_.._ —......... Isabella Mis* Georgle Ua;ne aa .... . ....ft lcette M'lle Berths as -,* — — Ninon Mr. Arthur MMtuiersi ™ ...Baron de ftergy Mr. M. Forsitr as ~*..:;. ,i n h .—.—Count Oomminge Mr. Frank Boraback as.. ............. Can'arelll Mr. Fred. Boruemanoas „...—.....„.„.«__- 0 rol Wills Fall Clsoruß and Urcbeatra. BCENKUY* PAINTED BY OEORQE BELL. In act.v* preparation- -The Merry War. TIVOXiZ OrS&A HOUSE. Kddy atreet, near Market. KBauBO. Bao* Bole Proprietors sod Manager* THI-I EVENING. AND UNTIL irDBTHEB NOIICK, DoalsetU'e arantl Trajl.- Opera, LUCIA DI LA.VLHEKMOOR! LUCIA Dl LAMMEKMOOK! WITH * LARUELY.INOBEABEO OBOHESTBA AND CUOBUS And the following Artist* : (Igaer Parollal. Mr. T. W. K. u.-rl. Ml** Leslie l.slKlitoa, Mlaa Kaally SarK, Ml** Hell I home. Mr. M. Curaell, Mr. It. N. Kalcht. Mr. HI. bur. l T»lrr .. Mr. auk Va!ri M TBIB EVENINU, ■laa I-onlae I^lgbton as „..I.ecl«> 1492. 1882. #CELKBBATIUN ■^^yjttfl^' ANMIVEHSART "^i^^^^^ |.|-.'i'VKBYOI AMERICA BY CHBI3TOPBKR COLUMRDS, T) ag Hri.H AT Shell Mound Park, Berkeley, On *-ii-i.liiy October 15. IS»3 Uu lar tae auspicea of the aARIBALDI OUARD. President, J. F. FUOA/.I Csp'.ain, F. LUCIIETTI. oca SEASIDE GARDENS, ri.K-Il'l" - -Tertuliiiia of Unlon-ttrcet Cable Uoa.l. " Every Wcdaeadiay, Itatarday nad lands) . OR AltU OAL& CONCERT ! BY m Fall V. S. Presidio Band, 24 ptecea, Commencing at 13 o'clock M. OAK I. KIiKVM. - Director APM IS3IOJJ— Concert days lOc, other days Free. P. H. UINK Proprietor. TOWER'N «'i:i,'..:illt OIL CLOTHIMG Wa'.arproof a..l Nonfiombustitls MOUNT VERKON GO.'S DUCK All width* and Weights. Htl.-e!! ManaTart-iriiijc Company's Soil. l < ..11..H BellleiK— Hliiii-h.i.i Black. E. RICK & CO., Sole Agents, BAO3. TENT" II ISK, TWINED lOftto 11*1 Market and ft to a « nllruruln st». maylClv M. VULICEVICH, IMPORTER AND WHOLESALE OEALKR IN Foreign and Domestic Fruits, 405 and 407 DAVIS ST.

.l-1-.t Be<elv«l— NEW CROP UILE WALv L'TS. ■aaT-All orders r oalva prompt attention aid oiled on short nottce. 4p

ARBUCKLE'S COFFEE. H. W. SMITH, 405 Front Street, ACU.NT r OK California, Oregon and Nevada. |yl7 tfO EXPERT ACCOUNTANT. " A OOOUNTANT IM ALL BRANCHES, ADJUSTER AO(KH'NTANT IM ALL itHANi HKS, ADJUHTEK / V of Books, Estates and Financial Records. OH AH. HUTOHIBS, 6*7 WASHINGTON BTBBBT. ERICSSON NEW HOT AIR MOTOR AND PUMP -■■ » ■■ ■■ <«»•>! lfl> I -l>. FOB PUMPINO tHOV WRLL-) OB TANKS TO any elevation. Cheapest, Cleanest, Street, Simplest. Any servant girt oan run It, •7- THOUSANDS IN USE. ■*■ T\rm A BOWES, apll BnRU IK IkUnilU HCBBBT. LORENTZ FOARD. DrALEK IN NEW AND RXXIND HAND BHIP material. Highest cash prtc* p%ld for Uoppa ■** Maul, 21nc, Lul.BaU*. Bop« t etc. Moa. I and 5 Mtc Q' •rt street, near Market. 6atls real. I oat by th* da 7weak OF month. . - via«o MONEY advanced ON WQICAT. AT LOW B'TB OF INTEREST. s*2oeodU UP. WHITTELL. 3 19 Pine street. JUST ARRIVED ! ■4Hl,liO(l OKANOE9. ■4O.u(i(» OOOOANDTB, Choice stock, ex Nautilus, it in I'ah it i direct. «UO boxes CHOIUB BIOILT LKMUNB, 40U bags of the lataat arrival of KNOLIsfi WALNUTB, 400 sacks new crop ALMONDS, 900 bnnohee CHOICE BANANAS, «x Bteamer Boei, from Uonolnln. 10 OOU box** CHOIOE BUIPPIN(t APPLES. ellber from Ban Jus, Uilr. y or Wslsodtllls Will gland eblptneDt to any plsos. 40.U00 lbl. KBSNUU DBIKD FBGNEg, X.c , For gale by Is. O. BRESUVIOH at CO., No*. SOS. and SOT BANBOMB BTBEET.

A. B. SANFORD, MINI'FAITI'RKIt OF Steam and Hot, Water Heating Apparatus * far War-mini; Dwellings. Stares, Churches, ' Ami all Public RnU.lli.i'i and Hot Houie*. Hitler, and Steam Trap* tarnished to the Trade. Plan* and estimates mad* tree. Agtnt for Pn!*om«i*r gteam Pump 00. of New «ork, *'so, Hie Albany Steam Trap. *>• T a-a *i?i jri JSqw Piilsometer, HJI By recent great Improvements, Jw Mm Stands Unrivaled and Untqualed MM SB* i.v roller or (17 'BtiU (>»ai>iieal, »lr»l'lli llnr : Ml. J4 wE3r •»»• KBrltnr. ml I* ron „,,, , . CT.afcfci— ■»» wltk ttlnlneaa alia nnd • jLLT-Jmr wFeJa-ht, tJOntHF Over any other -.TEAM PUMP in the B™™™-* r Market. IF TOD WANT TO PURCHASE A B TEAM PUMP for Mining, Railroad, or Hteamboat nt ; for Paper Mill, Chemical, or Oas Works ; for Tannery, Brewery, or Sugar Hennery ; ' for Draining (Jnarrlea, Oatiar* or PlantaUona ; for Irrigating or Uydrsulic Mining ; for Sinking FoaniJallohe, OofTsr Dam, Sewer, Welt .xldklok, and ether Contractor's Work ; for Bai>)t>gWatar for any kind et Manufacturing or Fire CIIKA pbk than any other Steam Pump known. - .■ ■ . > " Mrrhanln' In tltats 1881 awarded Medal for ganford Beater*. "ttv*iess4aiKa^paßßaß|awajjp*BH**aaj*Bea*j«aa^*B»; Oetoti 1051 Market street, Han Frtaolfoo.

ijqiiroq&s. On and after Monday, April *, 18»». Boat, and Train* will l*aToBanrra»clacoaatonowf: ■ 1 in A M. Dally (Honiara exce->ted% iU(i» Rafael MUrromßUrktt-atreclwhuf. for Petalnina SaDU X■K ■ «a. HMlilabnnr, Clorenlale, Onernevtlle and way. stations. Btagee connect at Geyterville for ¥*•<«» Sprlnir§, it Ulaverdale for Highland Spring", KelaryTilla, Soil» Bay, Lakennrt, Cklah and the Geywrs. "Z Dally Kircpl Mund»». 0 Of! •* M Tla IWn.iiuo from WaahinKton-itrfat /,g|l wharf, and / C(\ '". - via San Bafaal.froin Harkat-strMtwbarf, 4.0U for PeUlnma, (Ilovanlala and war Ht»t ona. ci»«» for Nararre Rldga and Me'iioclno Olty, !«»• OoTardal* dally at « A. M. _^_ iVH»AT EXOOIUIOIia. O Ofl A - M. Sunday* only, via DoDabn*, fromWaab. O.ZU lßKtoa-itreet Wharf, (or Clorardala, and Way Statii.nii. Bound Trip Tickets on Snola>». to F*ta:nma. $1 50; to SanU Boas, »i 00; to Bealdabarg. $ I 00; to Oloverdali-, |4 5C ; to Onernevllle, I i 00. ileturnin* will arrive In Baa rrancUco at 6 ii P. M. 8 IF A. M. Sundays only, via S»n Kafatl, from Maia |3 let street Whar', for MlUer, Pacbero, N..v«to, and uurlell^ Hamming will arrtva In San rranclaco at 7 45 P. H. IBTIIITK iII'GHES. PETBII J. M^a^VM^<, 'Janera: Miami, Q. P. * T. A. SONOMA VALLEY RAILROAD. Un and ■turMun<i«y,A|iill ». 1883. Boats and tr*tr.t will leara t)aa rruclaeo aa follows : 2 On ''■ M. Dally (Snndaya axcaptadj from WaihZ. 61) lnnton-at'«t Wharf, foi the town of » .dodi*. rare, (I 00, Bunad Trip Ticket!, from Saturday till Moudar,|l 60. iriIDAT IXCIUIOSII. O an A M. San Jay. only, from WMhlngton-itreat 0./U Wharf far the town of Sonoma. Bound Trip Tickets. II 00. ABTBUK UCGBKS. PSTEIt J. McOLTHN. Oanaral Mananr. 'ten. Paas. * Tkt. Act. NORTH PACIFIC COAST R. R.

SUM M. EM AUUANCEMKST. .Jommenclnc Baadar. April -i, MM. BoaU and Train* will run as folio For SAN B.*FAKL (via San lluentln Ferry)— "TaO, IS. It. »».», 110.15 A.M., fl 10, *I.M. fa.45, *4 60 P.M. (Vl* B*uc*llto Ferry)— fioo, »B.*o A. M.. •1.20, ->5.a0, t(l.;io P. M. * Week Hsya. Mondays oniy. Prom SAM RArAEL (via San Qnentln Ferry)— (8.50, atO.SS, tii.'o A.M.. »'2.ia, f2-*». ♦•«.■-*. •& 25 * 1 - 1 . Via Saurellto Perry)— 'B.so. f7 30, *9.45 A. M.. fa.2* p. M. 'Week Days. t»ou.la>s only. The 8 45 A. M. train from San Rafael and 3.20 P. M tram San Francisco stop only at Lyford'a, Bo«« Station snd Junction. For BADOKLITO (Weak Dayt)-«.»u, 10.30 A. M.. 1.60,3 au, 5.10 I. M. ' (Sundays)— ..oo, 10.00 A, M., 12.00 M., 2.00, 4 IS, 6 M P. M. From BAUC*LITO (Week I)sy§)-7 45, ».30 A. M., 12.00 M., 2.30, 4.2* P. S. (Sundays)— *.3s, ll.oo A.M., 1.00, ». 15, 5.16, 7.1*5 P.M. On Honda? an extra trip from gaa Francisco at 7.00 A. M., and on Saturday from Sancellto at a. 15 P. M. Q en A. M. Dally, Sundays ezcepted, (via Saucallto OiOU Ferry, for olema and War stations. Returning, ai rives In S. *. '.vis Ssacelltoj 6:00 P. M. 1 (it p. M. dally, Sondaya excepted, (via San QuenOn LOO I'errv,) THBOCGU TRiIN tor Duncan Mills and Way Stations. .'Through Train from Dancan Mills arrives In 8. F. at 11:45 A. M.) STAGE OON SECTIONS. ~ ••Hues leave linncan Mills every morning except Mondaya for Stewart'* Point, Point Arena, Cutny'* Oove and Mendoclno City. SATURDAY TO MONDAY EXCURSIONS. Excursion Tickets sold on Saturdays and Sundays, goo.l to return following Monday. Fairfax, fl ; Olama, $2 50 ; Tomales, | ( 60 ; Duncan Mills, $4. SUNDAY EXCURSIONS. 8.00 A. H. from Saacellto Ferry- I Ixctirilon Train S. 1 .•» A . ■• from San QuenMn Ferry / every Sunday for Dnncan Mill* and Way Stations. Returning, arrive* In San Francisco (via Bauca'lto Fury) 741 P. M. F*re* for round trip— Fairfax, f1 ; I'Viiia, I.' ; Tomale*, $2 40 ; Duncan Hills, J». DAVID NYK, F. B. LATHAM, Ceo" Superintendent. Gen'l Ticket Agent. Consignee Notices. a*T* •», li '..u«-r Rainbow.— 11l . .n.i. against this vesMl must be presented at the office of the onderslgned within ten days, or they will not I * allowed. JAMES KIVrI.L, I. W. lernerSteuart aad Mission streets. San Fraaclica. OctoUr 12, 18»2. ocl2 •«- Am, Rhlp llelroiie, Captain Freiu-li. from Hongkong.— Neither th* Captain nor th* undersigned. Consignees of the above named vessel, wilt be responsible for any debta that may t>* contracted ty the crew, ocll UACONDRAT A CO. **T 111. Mi I[• 3lelro*e, lr«us H»o|(ktas, will commence discharging car^o on I R1 D A l , Octoter I Sib, Is*! at V*U*J»-*tr.*t wharf. (Jon. signees will pleate call a' the office of the underelgned, pay freight and receive their orders. All merchandise when landed on the wharf will L* si the rtak of the owners thereof, (without regard to the wraiher.j at.d :t not removed before 5 o'clock P. M. of each day, trill be stored at their risk and expense. ocll M\.'(iNl>K\T A CO.

»*-;sl.l|. Il*carslean, •i>i>l»iii W. 11. Pierce, from New I*fft, will commence llMbarstnaat L'nlcn-street whaif.: on TCESDaY. Let. 10. losi Consignees will pleas* call al tbe office of th* anderalgned, sign Ay.-Mr Bond, de po.lt a even .nd one-h.a.l (7^) per cent of the va.n eof iheir goods, pay fra ght, and receive their order's. All merchandise- when discharged on tbe wharf will be at the risk of he owners thereof, (wlthont regard to the weather,) and. fl not removed before 4 o'clock P. M. of each day, wi'l bs atored at their and«i;«nse. cell WILLIAMS, IiI.MOND 1 ' '■>.

Mr Whip Mrroin. tn plait a T. B. (Jlover, from Philadelphia, will comiuaace discharging cargo on MONDAY, October 9, 1882, at Union street wharf. Consignees will please call at the office of the under, signed, fay freight and receive their orders. AD merchandise when landed on the wharf will be at the risk o? th. owners thereof, (without regard to th* weather,) and If not removed before four o'clock P. M. of sen .lay, will lie m.rei at in-ir risk and eipense. oca JOHN R(JSKNKItLD. 202 Sansome atreet. ar Am. Milp Lacy A. Mrki>l<i, «'»!■!. Nickels, from llonskobg.— Neither the Captain nor the undersigned, Uunalgaees of the above-named vessel, will be rasponalbte (or soy debta list may be contracted by the crew, oc7 MAOONDBAY A 00. ear Am. Ship l.ury A. Slrkrla. from ll.u.ickonK, will commence discharging cargo on WEDNESDAY, Octob«r IMb, ISB2, at Valielo-atreet Wharf. Consignees will please call at the office of the undersigned, pay freight and receive their order*. All merchandise when landed upon the wharf will be at the risk of the owner*, thereof . without regard to the weather , and If not removed before live .'slock P. M. of rich a*7, will le atored st their risk snd aipeose. OC7 MACONDBAT A CO. *>«- Bark Arctnraa. raptaln J. M. Keliey, will commence dl*ch*rgmg on tKI DAT, October I, UM, at Section 4. gei-walL CoDiignee* will please call at offic* of the undersigned, pay freight and receive tbeir orders. All merchandise whan landed upon th* wharf will be at the risk of the owners thereof, (without retard to the weather,) and If not removed before 4 o'clock P. M.of aacb day. will be stored at their risk aadaxpaaaa. oc« WILLIAMS, I'Mli'Mi A CO. •V Uerinau Briar .V»utllim, CaptHlu Hew»on, from Tahiti — Neither tne captain nor the anilers'Ktieil, <Joß«lKnees of the above namea veseai, wlii 6* responalbls for any debt* that may be contracted br the craw, oel rBKEMAN. SMITH & CO. NOTiOE TU COWSIOHEtS. e*T* I ber«br notllr l^tantsroi ofl'argo per ttrtllsh Bark EM ML ETON, from Liverpool, to pay freight to BALrOUR. Offl HBIK A <"., who will Issue I*ll very orders. P. J. PAiNTKB, ocl Master of Emb'.eton. mw British Bark Kmklrtsii.i apt. liter, from Liverpool, will commence discharglmt at ...__. ...__.. wharf, on FRIDAY. October », 18S2 .Con> algnees will please call at th* office of the undersigned, par freight and receive their erdtrt. All merdiaodtM wlien landed on the wharf wll be st the risk of the owners thereof, (without regard to It* weather,; an 1 It not removal) before I o'clock P. 51. of tach day. will b* stared at th*lr risk and expense. Ml BALrOCR, QUTUBIB A OO • *r tub Bark Embletoa.Capt.Pity ntar. from Ltvarv-aaL — Neither the Captain nor the undersigned . Consignees ot the above named veseel, will be responsible for any debta that may be contracted by the crew. OC4 n\LFOUB, UOTURIEAOO. HO ICC TO COXSIUAEES. mw I lior*-l>y nnliiT ConßlKD««si »l Carg-o per British Ship LORD OAlK"t), from Liverpool, to pay freight to BALFOCB, tiUTHBIC 4 00 . who will lasne delivery order*. I>«Vis oc4 Muter of Lord Oatrn*. mm- Hrltlab Halp -Lord Cair-aa, Captain Davis, from Liverpool will commence Jiacharglnf st *ecilon a Sea Wall, on WED .ICsDAY.Oct 4, lsa*. Consignees will please call at the office of tbe undersigned, pay freight and receive their orders. All merchandise when lan.le.l upon the wharf 111 be at risk of the owners thereof , without regard to the weather), ami If not removed before 4 o'clock P. M. of each day. will be stored st their risk snd expense. oc4 UALroDK, (iITIIRIK I •tr Brltleh Ship l.or«l Cairn*. Captain Dsva, from Llverp ••.!. — Neither the Captain, nor the undersigned, Consignees of the above-named veanl, will he responsible for any debta that may be contracted by the crew. - cc 4 UALrorB, onm A CO.

nr«Nrclil.uulitu.l Urlxatal -Irnrnshla; On ii-any. — Neither the Capiatn nor tn* Charterers wr.l be respop.'ble for anj wn-rk .lon* on boardof tbase ship*, or for bills or debta contracted by th* nfflcera or craw, nalau specially ortlered from this ftfltes. LELAND DTAMFOKD, Pr*sH«at. Boom 1 1 B, at. BnlMiui, conar Fourth an.l TownMrd •trssta.

MM" Heriass Bark SHsimie, « 'aptaltt Zinke, from UoDKkoiiK. — Neither tbe Capt.la nor the enaaaa*Bja9ii CaVMtaaaaj of the aUn^-famM vessel, will be rei.|H)nlMe for any debta that may tte contracted Dy the crew. txl-," NIKOt-Kltli k BUANDKNSTKIS.

sr Mhlp M.P.Urnre, « apt. X P.Wilbur. from New York, will commence- I'icnaritlriK c»tk ■ on THUBSHAY. .September ."-th, li':. at Uraen-slrvet wbarf. (Xmalgneea wtll pleaae call at the offlc* ot th* nn leT«.Utie.l. p«v frel.lil a::1 receive their orders. Alt merchandin when landed upon th* wharf will bs at tbe n-k of the owtwrH tbereof, i without ree-aM to wea:l.er j and if not removed before 4 u'jloca P. M. of aacb 'la. . will b* stored at their rlak an.l expense. t*» JOU N ROSIN FELD. 202 Sanaome street.

Sox iTrcigljt, Charter, &c. WANTED. I aV*T» A FIIWT.CLASS KKCL RCIIIMINEB, NEW jlh'l nearly sew. of from IO«( to lao tons ca UlCri' 1"'1 "' Apply to IMiYLK « WILSON. ecu 4 SO7 California strut. FOR SALE, FREIGHT or CHARTER x *__r The American Balk rf/fv tYAHE, asa*atC.'Jl»O Tons Itfuister 430 Tons capacity. T"ul« veinet Is In prime order, newly copper*.! and In llrat-ris*.. condition for a voyage to any tart of th* world. [oc*i v. A Ix 'I.PHK LOW A 00. FOR SUE. xitar Th * Schooner »fT> EHII.T F. Hr« lliKI) •™™™ m »4> Tons. Apply to M. WATERMAN, lIS Clay street. oet 10* C. MIELBMI. FOR^SALE. " ajvn The Schooners EUJUOFIA, IsVJ T./V JNTIJXT A.. . I Uolh of th* above schooners are In urst-elssa order, and ready for sea. Apply to TaOS. P. B. WUITELaW, fool ot ascond St. :; -, . „,«

Railroads. O- !»• 3EI» 3Rrime Schedule, Monday, May 15th, 1882. Trala* li»a and are dee te arrtwa a* . . •as rr«act»ca a* fallow* l . *^"-} BMTIHATIOI. { m SS* f.MA*t Antioch and Marlines _— *• » » • 4-00 pa *-' *' •. „ 1,, 12:40 r a • 4*30 M " '• " «....—..«- *10-.10 a a S'OO a a Benlcla—.-., , „ mm ■■ - 7:40 m fctora " - - U:«Aa • Vwral " - *l»:10Aa 8-00 «■ and Nap*..._.......__ *10:10 a a a i-OOra « •• •• "— — 7:40w. .-Ma a f Deotnf.ElFago) Ezpreu._ 2:49 r a 4*30 r a lan.l«*aL.. Emigrant. 7:ioab lot A a 1 Gait and ) vis Llvsrmore k»»a *4«0r» I Stockton via M»rtln«a *12:40 a rn-oo a « •• US'"-' I *-'*' 001 -') tll:«*a I;™*; v,. Ansel** and Bout* __ 2:40 r a rsi. L tv.™*.«« r tF.« r v* : _ j=« :: gi: MadoraandFrasao- ; -a:;: 8:00 I a "2 lii lltaT^ Z== I *s;=5 ;= io:i»Aa " ;; "ZZ. »:•»*. a:oof«i •• ;; „ - k4OAM i Jcolfsx^id ["'•"•^•- iI - »:»or. lAita i "%*»**— . «- * 4 . * <t»ri B*crsm*nto, vfa Benlcla *>Mi .Mrs Sacramento River steamer* • «*• ♦ J .=£*■ San Joae — — rrnzr alto » a 1:00 r a •• " ..sews**..* 7'^o ■ coo a a Tarielo — £«),», SiSSr" " immmmmt,) — tnijo*. •I: 01 "" " ~— .— • .-—.... eio-iOaa Mil Virginia Olty»«—~~—~— "':«.« .*s;: wowiuu.-i -...-- ;;;—;;;;;- .^5l- • 8:00 a a Willows and Williams - >1; *" Train leaving San rTanctaco at *» a. a. should meet P^cSi TaSpreSTrrom "Ogd.a" at Ba»l Panto; ala* Paciac Kxprea* from " El Paw" st Antloch. "LOCaLi FEIUCY TBAINA TIA OAKLAND PIER. "l-Fom SAN rgAWCISCO." Daily. wii^^'iS -s.i». a at s; 9*Bo 11*00 *ll"-Xi. TOBiKKKLI£Y-M:0«, -H:3O, 7:60, «-7:.M, B*oo. *»:JO, 900 t'J:3O. 10:00, 110-JO, 11-00, Ill:30, 12:00, 1:00. 2-00, J:00, 4*oo. 4:80, S*oo, 6:30, •."DO, *:»0.7#0.»:W. To >: wisT 2 BERKELET_*«.K»O, •*», 7*o, »7:», l*Oo. To WEST iIKKK BLKT-»«.0fl, •«:», 7*oo, »7:», «l:00, •8:30, SHOO, 10:00. 11*00, 1:00, 1:00, 4*oo, »4:ao, 6*oo, »t:ao, 6:00, »6:30. 7*oo. " To SAW rBAWCISCO," Dally. rsoa BROADWAY, Oa»lajii>— 's:32, •«**. 1:32 . 7:O2 ' i£t,»*2, 8:«, »:02, 0:12. 10:02, 10:12, "**>"%< l'-oi, 12:32, 1-02, 1:32. ::"-, 5:32, 1:02, 3:32,4:02, 4.(2, 502 5-12, «:02, *32, 7:02, 8:02, 9:33, 11:02. raoa BAST OAKLAND— •5:51, i:*l. •=«>. 7:SI, 8:61, Mi, 1U:S1, 11:51, 12:51, 1:51, 241, 3:51, ':«■ •S:5l 6:51,7:51 9*21,10:51. .:.,,7:...^^ .:». run \LaMIUA— '5:15. *8:45, «:IS, 7:10, *t7:«4, 8:10. *tB-S.»:10, •!»:■«. 10:10. •flO-.0, 11:10, 12:10. 1:10, CIO, B*lo, 4:10, •+4 : »», 5:l(<, is:". •:'•• "t': 35 ' h«Bi«K 5EL«Yi*M«,««:1».g:45,»7a»,7:45,5 EL«Yi*M«,««:l».g:45,»7a»,7:45,. S:l5.S :15. 8?«, |1-"»:4J. t I0:l». 10:45. tll:l«. lU4i, 12:45, 1:45, its. 8:45. 4:IS, 4:«, S:IS, 1:45. 6:16, 6:44, 7:«, O'lC *]0:-*T> rso«"wuiT BCBK«UlI-««:«, *>«:1». fc4«, •»■ 7«, 8:45. »:4», 10:45, l:tf, *:«». 1:45, 4:4 i, * i:li < 5:«, *«:18. 6:45. «7;15. CREEK ROUTE. Faoa SAM rßAN''lSOO— *>7:l6, Kit, 11:15, 1:11, ttla, FaoafbAKLAbD— *6:1«, 8U5, 10:15, 12:1S. l:lt, 4U». rsoa OAKLAI«&— *«:I6, 8:1*, 10:15, 12:15. 2:15. 4:1*.. All trains ran dally, eicept whan star (»J denote* Sundays axe*ptad.) tTrtina msrksd thus (f> run vis cast Oakland. {Sunday* only. "Standard Tim* " famished by BAHDOLra A Co. Jtwaiert, 101 and 103 Montgomery street, 8. ¥■ A. N. TOWSE, T. H. GOODMAN, Q«n. BBPt. Qon. P*". A Tit- Ait.

ri*^jl ■'• ■ .TJ — a -- ii --^a--gii-—^!^-?J^ nT^t

BROAU GAUGE. HUMMBU ABitAHOJiMEHIi Oomameaeiac Monday, Apri' 10, 1882. And natll farther notice, Pasaaager Trslaj will tear* fr- :i , *nd arrive at dan Francisco Pasaeager D*p»t (Townsead itnst, D*tw*sa Third sad Focrta *tn*t*i as toUows : «•■*;■ j~" DESTIHATION. { abb 8:30 i. m. | 1 6:40 a. a f »;»*.■. *s:lja... 10:40 a. a. l-.OJi.ai. • 3:30 r. ■. ...Ban Mates, Bed w _ *V>:oiA. m. Mile ' and Menlo Park—. * •:««». a. • 5:14 r. a. t ••:«- '• ■• 1:30 r. a. •:«• ' a. I I |»:i*r. ■• 8:30 a. a. I ( II *»* »■ a. .'SSIM.- ».««.«are. B a»Jo»*andl \V^^ I*M I ■ I -«■**■" *•» •«•"<"-••• | i «:M V I I I J 111 1 »:l»r. a. 10:40 a. ■ I (Oliroy. Palsro, Castro-) I *10*Ot x. a. • 1:10 p. a. I I via* and ialinaa J | «.-00 r. a. .^^^Hon-sur^TmP^yl^^- | KonUrey, WationvlUe, 1 I 10:40 a. a. i (amp Ooodail, Apto*, ■ ! *10Kr2 A. a. • Brio r. aI ' Camp San Jos*, \ I 8:1X1 r. a. ;: I ISoquel and Santa Cnuj | 10:40 a. a. |-I Solidad and WayStaDon* r | two r. a. • Sunday* ucepted. t Sundays only. Stage connections are made with the 10:40 A. M. Train, except P*ecad.re Rtairea via San M«te->, which connect with 9: ii A. If. Train. Tirxn Omen.- -Pasnagm Cepot, TewuMnd 1 *tr*et, and No. ii New fontgonwy street, Palace Hotst. A. a BABdCTT, B. B. jDDAH, aaaermUadeat, A«»t. Pass, * Tk :. Aft ass* S P. Atlantic Express Train via Los Angeles Yams. etc., l*ata* S*a Francisco dally via o*k:aa Ferry, foot of Market street, st 9:30 A. 91. an 10 SOUTH PACIFIC COAST R. R. PASSENGER TRAINS LEATX STATION, FOOT of Market street, sotrra lisa, st O Ofl A M., *-"'- Arvarado, Newark, CeaUrvllle, OswU Alviso, Santa Clara, SAM JOSE, Los Gator. Wright*. H'.«t..anJ. Cienwood, Doof hertyt, F*ltoa, Blf Tree*, SANTA CBCZ and all way Button*. <] Ofl P. M. (Saa^r**xc*ptrd)expru*: Alv*rs4c, /.OU Newark, OsntrevlUe, Agnewa, >sau Clara, -Mi JtMEand principal sUUoa* to MAKTA (BCZ. _ 9(1 P. M. dally for San Jon, Loa Ga-.oa aad InterIf.OU mediate suit, *).'> Kxenralana to SANTA CRUZ and 91 SO ta JAN JOSE, on SATURDAYS and SDNDAYS, to return until Monday. Inclusive. TO OAKLAND AMU AUJtKOA. J«.30— 7.-10— 8.SW— S.30— 10.30— II 10 a. a. 1 11.30— I.3O— I.JO— S.SO— 4.SO— I. SO— «-W— 7.10— 10— 11.10 p.a. From Fostrtr^aitla »aMI W«bat*>r atr««t, Oaklanil —IMF— |«,S7— TIT !■ 11l Wit •U.S2a. a. 12.52— *— "* t" -if f.w 10.20 r. m From IlltU St.. AlaMeda-IS.4S-iMS-7.43 -«-3»— ».«— IO.lS— A. a. 113-i.U— 3 35— 4.55— &35-«.3*— IO.OS r. a. 1 1. a Sunday eTceoted.^.-l»tnMay#aaU 9un<iars only. TICK IT, Telegraph and Transfer odlcaa Vii Montgemery .tre.-.. S. ».: Twelfth and Webster, Oakland. Park street, Alameda. K. a rRACKKU. B. M. GAKRATT, l i ' So M . O. F. AP. A l V. gripping— Dcssel 3 Up. roa acajutla, San Jose de Onatamalm and Ckaunpari**) 4«T2 The American Brig ■*lt%- PEBt'T COWARI), aaaaaCA^iTiajK^,^ „ „ Master Having moat of her caUo angsged will have Quick deepa t;h for Ih* above ports. For freight apply to PARROTT A CO.. ocll XC* California street. OOU1A.IVIC; ST£AHHUIP CO. FOR HONOLULU. Freight 3 Q. SO per Ton. ,X»- The A 1 Brig JifK W.«. IKW IN Bnn£Tl RN£B .* MuM , Thta tin* fast aalllaw vaaaal will recetv* freight at Main-street wharf on Tuesday, October 10, and will hare laiaellsiii dt.patcb. For freight or passage, kavlag saprrior rabtn scco«modations. apply to J. 1). SPRXCKIL3 A BROB.. Agenla. ocIO m Market atrast. ~THK"pLiANTIiH«- i^usm roa HONOI.UILU. H. I. I J"jr Th. A ' Rarkentlne tin. ELLA. BsVKA BnoW.N _ Ms..ter Wiu recelv* freight at >n-«treet wharf, sad having the greater portion of her cargo engaged, win have quick I'spati h. For freight or pasaiaa apply to oc4 WELCH a 00., 10* California straat UAWiUAH LI"*:. FOR HONOLULU. — a_ t The A 1 Harkentln* SaaiC KDBKKA, PENH ALLOW _ —...Master Thia favorite vet-el will receive freight for the stove port on Tn*a.lay, October 4. at Mission-street wharf and having the greater portion of her cars* engage* w'.ll sail promptly. For freight or passage apply to WILLIAMS. DIUONII k 00. or 3 Corner Market sad Pin* ttrests. FOR SYDNEY. £aK»r The >S LII German Bark UK PARADOX, BDBQDOBFF _ MMMr Will cou.ni.sie receiving freight fo- th* above port on the Jith inaunt. at Unton-*tr^t wharf. Having large *ngM*m*nta, ahtpptre wtu ■— make early soplication for balaac* et freight. TH ""l0E CC A 00 L ASA SI OO D Mp L^t. ASD MECCANTILC AQEMOY COMPANY. UMl™£s. H -, Hl-HH (IBAIO, AgMt. * a * 411 California afreet. FOR MAZATLAN AND SAN BLAH t*T3f The Mexican Brig ---feM,,HENoS.:..^«.-».:. cm ; u , Now loading st Grs«n-stre*t wbarf. Apply to ** M J. F.<M;ULKIDEN, 314 Washlagtaa. FOR JSKW YORK. DISPATCH U«a\ rBOM V4XLUO4iTBJUrT WHARF jj* TU A 1 Odppetßark : SSL... WILDH'OOD, °^ * ■""■■■i.a*..a . . |M[ l*Ta«i»e.a) *"» •f !# » dM »e***il* w*a known, aad win recem Quick Dispatch. Having lane eagameaU shisnan •UI P! WM mak. apprJcSo, SlSlnc7rt^?sS 'isaal«ass.l. ».. Terk Manra. mw-t— b us^^ FOR SAIX, TBB HULL OF TH " STEAMSHIP MDIATOB. 1000 lons reglater. ; Moosu and la good rendUioa. SolUole tor a Barkeatine or a Ban*. «*»«•»•• . OOODALL, PKBKin A Oft, '" . «*-***. niaa*.

Ocean Steamet&_ PACIFIC COASTJJEAWSHIP CO; _■—.. •TIAIIKI WILL 9AII> IMB {^^i bmCbkoadwat whakf, ?»« ftm gSStJ-eTmU, follow.; Wrangle, aim» 1 Idaho. Victoria — ~1 rES^aT.'.'.-.!" I Sake-, lM.|«««»" -t Mympla I Maiavmiai J Naaaimo, B. C lVtetorU. _- , M New We*Oal_»_r j Saturday, oet M."" Ptt.lUa4.a4 ISaaJotatadTO-aadHOo*'*' AjKrla.'-.T I P« »90» SS^VSUC »«>—««. » R ■•■ UtUe Bl»*r — I ?^rr.''- ~ ' Lm A"** l "' »*• ■- Wednesday*. Hooktaa Zj i»n.» Cram,..— '! — «nUr«T_.___ I £SE r :i atf - °ri'« .—• —• obtiou JAB B«um> ,. J _ Fan tiarlaTd_._ I city ,li b«»Ur i A. — . W*dae»d»ya saa Lola OM*po V Oritab* . »A.M. >«,->, 30, •**» moat* «iu>utin.ju»i, Ml 5, IS. •«» ■*•« tea P«tro____l OMuu, ■ A.M. io,»,»»,a»eh BCBtk LM Aage.ee r <«a 1>1a«0..._ j Anton. » A.M. ■ li, 'i «•»!■• **" ALASKA ROUTE. NOTE.— The *t*am*hlp lUAHO, carrying th* V. S. Mail*, Mil* from Portia' J. Ureaoa. so or •brat the Miß i.'f «very month, for Port Tnurad, W. T., Victoria tad Henetmo, B. <'.. tort Wrangle, silk* «ni) H_fTUban, Alaaka. •on-acting at Pull T.wuaad wllk Ik* La it steamer **!Hnf trom f*a Francisco In the ••** moDtn M Victoria and fu«t Sound. Fiasasgers •» , v fruiclKa for Al**ka tnoold tat* tka latter iMMt .nJ freta-al •ovoid bo taken to Spur- Mint wharf, Ml which a iKUHf win mM co M atom the Utk •! awry month. When Sunday fail* •■ Dm 10th, a»t» or mk. Vicuna »Dd ITM.I SOUWI stcaawr* !•*•• *■•» »T«DH». 0M oaf •arll«r. 3a Tiling rnlihtanl comsostia.a. obi; . Tha baa Tloaat* wS] -a'J • ••' Tnmny •»< rrMar at • p at ■■ (glloWl : TiiwiM I TTIr I*"* — ** Cms «•» 1 «»it— , l.'mtn f1..,«0d W«uoo»Ul». Cr... 80, a... Ap to .. Ma. rrld*y Tn^— For SanU Croi, flogml. Apia*. Baa Laadtaf , Ca»iro*Ul«, W»uon»ii>« am* UantanTAin».i*ri ISaaaaa, ***** Monday and rrtdaj, U».f Moonßa/)i 4P. M. . PUeon Point >Salla»J,««rr Friday, *F. M. Bnuiac . ! Sawpon, WUmtacwn. ► Friday, Ott SB. Ji«wsMjn J "■ Via Santa i -nu for way rraKhi. Cambria I Gin J. LefflogwaU-aWg r rrlday. Point Sal ...__.. ) o*' '■'• Lomi>oc...__— I ' r " •loro Bay [. A'a«Dnnf*n.W»iln«»diy.Oc; 11,4 fit Ticketoffice,2.4iontgomer>street - 'DA LL, PEEJtIBd * W., ••■■ • ■ "■**• Mo. 10 M*r«»t • Wat ■»*» • ■ oriM . __ FOR PORTLAND AND ASTORIA. ORSOrOSJ. f»»v TH* OS*GOl> BAII.WA* ASI> BA»Iy4*£g».i.TlllN I-I.MI-AJ.V *^J PACIJTII M.A.T mSS??IP COMPANY .lU^lfSa^i iT-,f 5 four 11<J from Sp«ar-»tr*at wharf, for U« '••»• cl >»> •»• lI thalr Hew Al Iron SteanubJps, Til.: Queen of the Pacific, lolnmbia. State of California and Oregon. lAILIIIU DAYS. Oel. *» •» 10, I*. **• **• m, »•, At 1* •'•!••»> *• Hi umiim at fwtlaad. Una«. «Iti SMixai ml Kail r*i. and -:■ eonnactfng **«• n»*» fur afl pouita » O-agoa, Wvi'«i"i aad ldaio Tamu>rla», enrrt Cor but&Uasd Alaaka, T'.cut time*. 414 MonUumirj >v«; o<x>Dall, pckk s 1 <0., A«*nt... Jij. li> Market *t»*t. -•. ►r»iMl»co. PACIFIC ftiAILSTTARiSTiTRO <UffibTM -HANI--. M«'i- »«!•!. "It, aor TOKOHAWA and tioSSKONG. cut or rtMisi« •'••«• ■*• •»-»"■■• 4I T ¥ o'F^sai7i»™Zl.'_ > • #. 5 . l'an.23 ■xraraiunT'.cuiitoYuKosani* aau retm ■ at •/"'• lab 1 Fm SZW i-;.-__ >'• PAH ASA. SAN J«M»E O*U 1» at 10 A. M. Taking frelßbt *o'l p»>hb«'' to >1 \/vri,AN. M.V ■LAS, MAN/ \NILL' «no ACAPCLCO, and 'la ACA f ULCO for Luwrr Mexican and Central American porta calinitatSAS JOS* DB UCATK.HALA aa. > L 1- » to laid pa«Mnieia and mi.'i. Ticket* M anil from r.nr»p« Of anj due t»-r *a.« at Ik lowMtratea ; mm, fcr iiaTaoa aad a . *»•■ l. t . purta. For HONOI.r'I.P. Ar^:K_A^r> as.! »»'H"'ST. « IT* OF MEW IUKk »ri. .1 at : P. H. or • i arrliai of m- _ng:i«- >. ». r. |10 additional '. charged for I'putrCatlia !•»•»*.*. Far freight or paaeate apptf « tie once, coraar f:m and Braauaa atreec*. WILLIAMS. PI^OSD - OO_ O»n. A«»ni». OCClltl-N'l'A.L AJNIJ liiilKMlAL is ■ iAJtsili* MHMaVi JAP A A AIO OUINA. LaaT* Ws* .', enr r rit aitd Draosaa sis., •• i PA, TUXUHAMA and H.MIiK<MO, Uennectlng at f okohama with Steanar* tor .-,.,an«r*e WIU Mil from S*.i Fr«adK« : i>»sa. - I - •"»*•*• ARABIC, ..i.t, ■ Oct SI (RtBI 1 :, I:.jwii,Jul i«:kAMC,-i:-.' «,. Hot ll! >C-/»NlC,Tne»da7, JaaiO COPTIO, Tbarsday, SuTl-luol'TlC. Satarday, reb 10 GAELIC, Sainrday, Dec IMQAEMC. Tneeday, Mar • MMI Tin:r~ia- , Dec :< ; »ti.GU', S-lcrday, Mar 17 t.>rur>li>o Ttfketa to Tokaf «-ia and ttetaia at lUdaoad Katee. Oabla r'a-isua exh'bttlos and Paaaa«e Ticket* *• •*• at O. P. R. — . Company's General >J«cw, — *oa* 74, corner Fonrtu end Townaend nrwli. For fretiht apply to Ge». 11. _!ce, rrelaki A. I, at the Pae:ac Mall titsamaklpCompaa; • Wbuf, or a: Us. !>li Muket itnti, Cnloa Block. T. U .-i'HjtiM.V.N. Gea'l Fat.»n<-r Ami. LZLAHD STANfURO PreJdi-at. occajiic ?»-r.-___>if-ijiii* co, FOR HONOLULU. H. I. THE BTSAMSHI? imz, nnnp i j nn.. M , , „ , )r Will war* for aboT* port AT II O'CLOCK ■ . FHOM MAI--STBUCr HtIAST. Frelxht will b> taken at 94 per To_. Freight will be received oa ...__. ' For freight aad aapertor cabin mmrr apply I* J. D. SPU-CkKLd _ !■..-.. A<*'ata. X^Market corner iMaii FOR CREBCEKT CITY. DIRECT. llfMfc TDK Nk* TnCAMKB JLUK cx.s.czurT CITY. I. -TOVUrUtrU fllatal la#*_V«» ....,„...__ .. |1-|-U«c«lt*m fr*t|(bt l a ■ — - . - __________ for Fr.-I.__it »l l 1. --**«* •;'?•♦ to Hi'itu.s, wall a <x>,, Acutts : 1 -n J U B*»j- »: -^t . HONOLULU AND SAN FRANC SCO EXPRESS. _, ft ..«<■«, *-- MaajaaMr> s«i»- Thla d^aaa*iaW*a. I''^!''^)1 ''^!''^) l.rw»r:, t^r it* ataaaMr i.lki o* Tew YOKE, PvtaxM. Mar. handle aa4 TraaMini Wall Ban- of to« Uawailan laiaada. A. HtKBUII, aal «m tig ■» rial .«■«■». run hc-ijiu_ot tut, EUREKA, aHCATA A»0 HOOK ON CAKKYi.NO. r.l I 8. MAIU rh s % r «t a■ > ■ J "~ k * HCMB<> NHU pir .i "linaaiial Will puettively M I froia J_ r.^-u--.*— ■ w*.arf, la* above port*, at » A. at uarp, >CM>AT, Octobar lath, and «»ery Satan! ay antll fanhtr ooltce. Poaittrely do frvlKht r.« -4 >r amuiDK eicept Fruit and TaxatablM. m* U>«« wit not be taken «r.er FOKEIUN STKAMSUIFS, ROYAL Z__Ali_ BTE4® PAG_£T WPAVI -SXBOY, Xfo. -as u%ilfnrnlA StrMt. us FKASCUCO. j*Wl MlrP«r«< *a* autzsi i-FtiKaa MOaalK- 1 '* 1 arr«r#«tw ■"• k»»a «»i.-»' <aa* ka iwwaika ««*•> •»■!! Hi..-.^^ rw«M twaawi turn rawlsle -Ul ■«»— «»>m ComtMa-uTa By «I>ck TBX.<LSU-K and P.i 'i>[ T« raa 5. 'n i ■■»*, 3y the ,-tiiiii.v,. of the two (Vmpanlev aadn tataaaß aUaotladteg to TiglaiaK *nd the (t>aii»«ai l'j»r«« A» Itr«a-«a •*-«! Haabarc sklaav^ anvli from A*ptaw«a>w<_ioat any «a*aatlaa tviaa — al THROUGH FIRST CLASS TU---TS *r*lM<i«tl rr-m •AN FH.*NCI»».») la rLTMODTH. CHTKBOrKO are MODTUAMPTOM, at a radar** ,<*» al ■«*• C •. |oM STIXIUeB < OCKCT!> »X(X>. For ranker pan!r«.i_re, etc., arv'T »> ike TTiiiuimil iim, - v i.tvr H.x.k II Uiuci anD 6ag gtcamcrs. CALIFORNIA STEAM NJ(VieATIO?I CO, it. 8. MMI CINF. ■ ._J___e> »T_\M__S JriaflaVaC t'ITT W» NTIMUTOI m tiIt W4KK4TT LeaT* Waaatag— 'a-«tr**l Whart dally rmtpimntn at S P. M., tor ST.IAJ-TUS, tsachlac at Pntaavrg, A. Back, Jersey, n.Q.fla, aad ot.»er Way 1 *»ift—j a«r*paela) m.-rraa>aaaa —id Teeemta aad ether TavrUta. . ItU Waakt—aja am Whatt. SIOOO TO $1500 AN I-FXM.NCKD. WELL a..<4i WJ| A.N(> «f •poailble »k'pnia»»r. htTlng lh* *:ot« aaaaaaa, ilaittat to lavasi »:.4 procure laa cummaxj of a **—• •Hb a»aw r»«pon«lb!e p«rtlaa. Good rcfaraneaa giTea. Addrasa F. M. ■.. Shlpeiastor, No. •* ? Ualy a'ac*. ad 1 WaThSal* FOUNDATIONS, Retaining Walls, Reservoirs, Art. Stone Paving. I-ANSOM-U, tot mohtooiusi runt Ib«tMIIMMtdr,HHMHHM»_4


  © 2008-2013 Digital Library Consulting. All rights reserved.   Powered by Veridian  
x