Results 1 to 20 of 27 for "Hoag" — California Digital Newspaper Collection

Help

Refine search

Publication

Vestkusten(27)

Category

Word count

Availability

Only available(27)

Results 1 to 20 of 27 for "Hoag"

 1. 1.
  Vestkusten 7 June 1945
  ... maj. Chefen for europeiska avdelningen av ATC, brigadgeneral Earl Hoag, bar anlant till Sverige for dnspektion av den lamerikaneka ...
 2. 2.
  Vestkusten 26 November 1936
  ... och innehavare av Matsons pensionat, mr och mrs James Hoag samt mrs Lena Paterson.
 3. 3.
  Vestkusten 18 August 1904
  ... kommer fullstandigare redovisning att lemnas framdeles. Pastor Cb. Wayland Hoag, pastor i Congregatlonalistkyrkan, atervande fran en resa pa sex ...
 4. 4.
  Vestkusten 28 April 1921
  ... $6,000 a $7,000 netto. Sand efter beskrifning. Lyon & Hoag 660 MARKET ST., SAN FRANCISCO.
 5. 6.
  Vestkusten 1 April 1995
  ... prepared for the following two days, including visits to Hoag Hospital, Irvine Company, and UC Irvine in Orange County, ...
 6. 7.
  Vestkusten 27 December 1906
  ... och Hulda Marla Olsson 1 Lpshults kyrka. Adolf S. Hoag och Viktoria Fredrlksson I Stockholm. Ernst Andersson och Anna ...
 7. 8.
  Vestkusten 1 February 1890
  ... kngbkt gkr dit den Hte och 14de December. Korn, Hoag: blott 60 dagar. kontant. Det ofriga pk tid som ...
 8. 9.
  Vestkusten 9 August 1945
  ... team of three young ladies, Misses Lucy L<ee, Carlotta Hoag, and Marianna LarffeY WHI conduct vacation classes for children ...
 9. 10.
  Vestkusten 27 April 1944
  ... O. Anderson i Modesto blivit, enligt brigaddrgeneral Earl S. Hoag, som kommenderar Indien-Kina flygtransporten i U.S. arme. Malmstrom var ...
 10. 11.
  Vestkusten 17 February 1927
  ... TvA Ar senare gifte ban sig med Gertrude May Hoag och samina Ar blev han medlem av tiduingen Chicago ...
 11. 12.
  Vestkusten 21 September 1905
  ... som ar 104 ar, och den andra mrs Mary Hoag i Tracy, som ar 101 ar gammal. Mrs Danielson ...
 12. 13.
  Vestkusten 3 August 1939
  ... Edith Erickson frAn Atascadero. Brudgummen uppvaktades av Edwin C. Hoag frAn Yuba City, John Baldwin frAn San Francisco och ...
 13. 14.
  Vestkusten 6 July 1939
  ... fira sin fbdelsedag. Mrs C. J. Larson och miss Hoag, miss Olsens goda vaninnor, hade med mrs A. Ritchey ...
 14. 15.
  Vestkusten 3 May 1900
  ... och var gift med en f. d. miaa Lotta Hoag bar i staden. Sjelf var kapten Hooper fddd i ...
 15. 16.
  Vestkusten 23 February 1889
  ... leende, trefliga, dansanta landsmaninnor! Kommen mangrant ! J. A. Hoag, en “gdk”, som ar anslald vid Oregon Development Compani, ...
 16. 17.
  Vestkusten 22 March 1951
  ... $3,500. Den Ar av Hereford ras och sAldes till Hoag Hereford ranch i Blalock, Oregon. Verne Piokerell kopte en ...
 17. 18.
  Vestkusten 8 July 1909
  ... Eiiropeiska byggnaden a A.-Y.-P.-utstallningeiii LOS ANGELES, CAL. Mrs Lillian Hoag hiirstades har adragit sig allman uppmarksamhet genom att underga ...
 18. 19.
  Vestkusten 16 May 1895
  ... misstag tagit bans. 20drige Frank Clatzbach och ISdrige John Hoag bekande sig nyl. skyldiga till att ha brutit sig ...
 19. 20.
  Vestkusten 11 August 1904
  ... peaches afsandes harifran sistlidne fredag till Fresno. Mr Ed. Hoag, fruktkdparen, utbetalte dfver |2,000 for den torra frukten och ...