Results 1 to 20 of 39 for "John Brown" — California Digital Newspaper Collection

Help

Refine search

Publication

Vestkusten(39)

Category

Word count

Availability

Only available(39)

Results 1 to 20 of 39 for "John Brown"

 1. 1.
  Vestkusten 12 September 1963
  ... den skotske varvschefen som bar samma namn som varvet, John Brown. Sbudiegrupper fran varvet har rest med Gripsho'lm for ...
 2. 2.
  Vestkusten 17 September 1953
  DN SVENSKA LOTSKARENS NESTOR, John Brown i Sandhamn, har avdidit, nara 93 ar gammal. ...
 3. 3.
  Vestkusten 18 March 1965
  ... American Line’s new flagship, at (present under constrution at John Brown & Co. (Clydebank) Ltd., Glasgow, is to be ...
 4. 4.
  Vestkusten 4 March 1965
  ... pa 25,000 ton, M;S. Kungsholm, nu under byggnad hos John Brown & Co., Ltd., Clydebank, Scotland, kommer att sjdSattas ...
 5. 5.
  Vestkusten 28 May 1964
  nadsbadden. Fartyget byggs pa John Brown & Co. varv i Clydebank utanfor Glasgow i ...
 6. 6.
  Vestkusten 4 November 1965
  ... insattning i trafik efter leveransen frin det skottska varvet John Brown & Co. i Clydebank beslutat om befalhavarens narmast ...
 7. 7.
  Vestkusten 26 October 1950
  ... Stodkholms skargard, ty den 29 okt. fyller forre masterlotsen John Brown 90 fir. En rad stockholmare har hyrt en ...
 8. 8.
  Vestkusten 19 May 1966
  ... owned subsidiary of The Brostrom Concern, Gothenburg, Sweden; Builders:' John Brown & Company Ltd., Shipyard, Clydebank, Scotland; Keel laid: ...
 9. 9.
  Vestkusten 23 January 1964
  ... i tillblivclsen av SAL:« nya passagerarfartyg, som bygges vid John Brown & Co. I’d varvets nybyggnadsbadd nr. 3 skedde ...
 10. 10.
  Vestkusten 22 July 1937
  ... systerfartyget. Ovanst&ende bild visar arbetets fortskridande i torrdockan hos John Brown & Co. Sjbsattningen kommer troligtvis att aga rum ...
 11. 11.
  Vestkusten 24 March 1966
  ... att liniens nya fartyg Kjungsholm bar levererats av rederiet, John Brown & Co. i Clydebank, Scottland. Overlamnandet skedde den ...
 12. 12.
  Vestkusten 24 February 1966
  (ASNE)i —iLeveransen fran John Brown & Co:s varv i Skottland av Svenska Amerika ...
 13. 13.
  Vestkusten 2 October 1902
  ... skulle gjort hvad som heist for att radda det”. John Brown hette en man, som for nagra dagar sedan ...
 14. 14.
  Vestkusten 30 July 1896
  ... sAsom en del af den frikostiga gafvan. MINNESSTEN oPVER JOHN BROWN. Lake Placid, N. Y., den 21 Juli. —Ett ...
 15. 15.
  Vestkusten 20 November 1891
  ... rakning ha vdllat en brist af nara $lOO,OOO i “John Brown Colony”-bolagets kassa. Baird har begdtt en massa fdrfalskningar ...
 16. 16.
  Vestkusten 18 February 1897
  ... och flera andra blefvo ilia skadade. De omkomne aro John Brown, Leonard C. Kogel, Alex. B. Nelson och Shawberl. ...
 17. 17.
  Vestkusten 25 February 1926
  ... C. R. Hardin voro vittnen. Den 20 d:s Fred John Brown och Anna Virginia Stentors; Evelyn K. Anderson och ...
 18. 18.
  Vestkusten 3 August 1893
  ... nainn J. John B. B. Brown? frAgade nAgon hr John Brown. Jo jag heter sA—jag blef dopt af en ...
 19. 19.
  Vestkusten 3 October 1895
  ... in London that William Brown, son of the famous John Brown, for many years highlands attendant of Queen Victoria, ...
 20. 20.
  Vestkusten 11 November 1920
  ... med mftnga roster. Ofriga “nara nog lika ryktbara” ansftgos John Brown, John Paul Jones, Samuel Adams och J. A. ...